student
2020-12-21

2020-12-21

Julhälsning från rektor

JU, december 2020

Det har blivit dags att runda av 2020, ett ovanligt år för oss på Jönköping University och för världen. Ett år under vilket vi, trots alla utmaningar, åstadkommit enastående saker tillsammans inom både utbildning och forskning.

I mars ställde alla Sveriges lärosäten om sin verksamhet, och under sommaren och hösten genomfördes coronaanpassad campusundervisning på JU. En helt ny situation för många med mer arbete hemifrån och användande av digitala verktyg. Under året har det också blivit tydligt att en av JU:s främsta styrkor är campusmiljön, vårt samlade campus mitt i hjärtat av Jönköping. Att kunna samla alla studenter i en gemensam insparksfestival mitt på campus, att kunna springa över gården för att vara med på möten med kollegor från andra bolag, eller att kunna ta en spontanfika med någon man stöter på. Att det är alla dessa möten med varandra vi saknar har blivit än mer klart.

* * *

Jag glad över att intresset för att studera på JU fortsätter att öka. I budgetproposition fick vi ytterligare studieplatser, både tillfälliga och mer långsiktiga. I våras låg fokus på bristyrken och studieförberedande utbildning, de nya resurserna gäller både livslångt lärande och kurser på avancerad nivå.

I dagarna presenterade regeringen den nya forskningspropositionen. Statsrådet signalerar ett ökat fokus på samverkan och internationalisering, vilket ligger helt i linje med JU:s strategier. Basanslaget för forskning föreslås glädjande att öka. Basanslagen är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklingen av en stark, forskningsbaserad utbildning och framgångsrika forskningsmiljöer. Vad satsningarna innebär mer exakt för JU får vi veta i början på året.

* * *

I februari skrev Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) på avtal med Eksjö, Oskarshamn och Värnamo kommun som får förskollärarutbildning med HLK som utbildningssamordnare. Flera aspekter av denna utlokaliserade utbildning är unika, bland annat kommer kommunerna, tillsammans med HLK, anställa var sin doktorand som knyts till utbildningen. Den här typen av samarbeten visar på hur viktig samverkan mellan JU och övriga samhället är och fortsätter att vara för att säkra utbildningen.

Tekniska Högskolan planerar för starten av en femårig civilingenjörsutbildning inom datateknik hösten 2021. Denna unika utbildning är framtagen i samverkan med näringslivet och är knuten till JU:s forskning inom artificiell intelligens (AI) och datateknik.

JU har under året anslutit till ett nationellt nätverk av lärosäten för utökat forskningssamarbete med Japan - MIRAI. Projektet skapar nya möjligheter till forskning med fokus på innovation och entreprenörskap, åldrande, hållbarhet, materialkunskap och AI.

JU har beviljats pengar från STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) för två spännande projekt inom interkulturell kompetens och nyttiggörande. Projekten kommer att bidra till att vidareutveckla JU:s internationella profil och åtagandet att samskapa kunskap med viktiga intressenter – både lokalt och globalt.

Ett digitalt besök genomfördes när UKÄ (Universitetskanslersämbetet) gick vidare med vår ansökan om att starta en tandläkarutbildning på Hälsohögskolan. Vi väntar nu på värdefull input från UKÄ och vår ambition är fortsatt att kunna bidra till att säkra kompetensen i Sverige genom att starta landets femte och mest moderna tandläkarutbildning.

Vi har i dagarna fått besked från KK-stiftelsen om en storsatsning på JU. Forskningsmiljön SPARK har erhållit 67 miljoner till åtta olika projekt som ger oss en fantastisk möjlighet att fortsätta vår utveckling. Beskedet är en härlig julklapp för JU, och det stärker känslan att JU har viktig forskning och utbildning av hög kvalitet.

* * *

JU:s årskrönika finns på vår webbplats. För dig som saknar det vanliga flödet av föreläsningar och andra aktiviteter från Jönköping University finns vår Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med en rad spännande offentliga föreläsningar och via bloggen vertikals.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa, se och lyssna på våra forskare. Kanske hittar du ett par nya julbloggar också?

Under julhelgen kommer även vår egen akademiska kör, JUVE, agera "hemmakör" för SVT:s julfirande. Missa inte det!

* * *

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla inom JU som på olika sätt har varit med och bidragit under detta år fyllt av utmaningar, speciellt tack till våra lärare som inte fick lång tid på sig att ställa om till distansutbildning. Jag önskar alla en god julhelg med möjlighet till återhämtning. Nästa år hoppas jag att vi så snart som möjligt får möjlighet att träffas igen på vårt vackra campus.

God Jul och Gott Nytt År!

önskar Agneta