student
2021-02-01

2021-02-01

Jönköping International Business School får fortsatt AACSB-ackreditering

Jönköping International Business School har fått förnyad ackreditering från den internationella organisationen AACSB.
– Det här är ett viktigt erkännande för JIBS, som bekräftar att vi bedriver relevant och kvalitetssäkrad utbildning på allra högsta nivå i ett internationellt sammanhang, säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare för JIBS.

JIBS staff in meeting room with laptops. Projector screen in background with zoom meeting participants showing.

Den 2-4 november, 2020, genomfördes en rad digitala möten där en internationell granskningskommitté från AACSB ställde frågor tills JIBS personal, studenter och alumner, liksom representanter för HS.

JIBS var den första handelshögskolan i Sverige som blev AACSB-ackrediterad, i mars 2015. Som en del i en ständig förbättringsprocess måste alla ackrediterade skolor genomgå en ny granskning vart femte år.

Granskningen av JIBS gjordes den 2-4 november 2020 av ett internationellt utvärderingsteam. Teamet skulle egentligen ha kommit till campus för ett platsbesök, men på grund av coronapandemin ställdes det om till ett digitalt besök. Den 29 januari 2021 beslutade styrelsen för AACSB att tilldela JIBS ytterligare fem års ackreditering.

- Vi är väldigt glada över att återigen ha blivit ackrediterade. Dessa internationella ackrediteringar och den kollegiala granskning som följer med dem är viktiga verktyg för oss i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Det ligger i sakens natur att vi aldrig riktigt går i mål, men ett positivt besked som detta hjälper oss verkligen att hålla motivationen uppe för detta viktiga arbete, säger Jerker Moodysson.

I samband med ackrediteringsbeslutet 2015 fick JIBS återkoppling med krav på att utveckla tre områden kopplade till specifika kriterier. Dessa förbättringsområden inkluderade bland annat att klargöra sammansättningen av lärarkåren och kategoriseringen av skolans akademiska publikationer.

- De internationella ackrediteringarna är väldigt viktiga för JIBS varumärke, speciellt då vi rekryterar studenter och kollegor utanför Sverige. Den påverkan som de har på vårt strategiska arbete är dock ännu viktigare. Både ackrediteringens kriterier och de återkommande granskningarna säkerställer att vi bibehåller fokus och medvetenhet om varför och hur vi gör saker, säger Anna Blombäck, Associate Dean of Strategic Initiatives på JIBS.

Under 2020 har ett intensivt arbete pågått med att sammanställa en detaljerad rapport där de framsteg och förbättringar som JIBS har gjort kopplat till kriterierna presenteras. I ett tillägg till rapporten ombads JIBS att skicka in en sammanfattning av vilken effekt coronapandemin haft på verksamheten och vilka åtgärder som har vidtagits, samt en filmad guidad visning av JIBS lokaler. Materialet skickades till AACSB i början av september.

- Vid sådana här tillfällen prövas hela organisationen. Jag är mycket stolt och glad över att alla medarbetare – både inom JIBS och vid Högskoleservice – uppvisar sådan fantastisk professionalitet och laganda. Detta uppmärksammades också av utvärderingsteamet, säger Jerker Moodysson.

AACSB-ackreditering

AACSB står för Association to Advance Collegiate Schools of Business. Både akademiker och internationella företag betraktar ackrediteringen som en viktig kvalitetsmarkör av handelshögskolor.

För att erhålla AACSB-ackreditering krävs att skolan genomgår en omfattande granskning. Genom ackrediteringens 15 kriterier bedöms skolans förmåga inom bland annat undervisning, forskning och programutveckling.

- Vid sådana här tillfällen prövas hela organisationen. Jag är mycket stolt och glad över att alla medarbetare – både inom JIBS och vid Högskoleservice – uppvisar sådan fantastisk professionalitet och laganda. Detta uppmärksammades också av utvärderingsteamet, säger Jerker Moodysson.

När en skola tilldelas AACSB-ackreditering inleds en femårig cykel av förbättringsarbete och granskning. Rutinen inkluderar besök av en internationell bedömningspanel vart femte år. Avsikten är att säkerställa att AACSB-ackrediterade skolor kontinuerligt förbättras och behåller sin höga kvalitetsnivå.

Läs mer om JIBS ackrediteringar via den här länken. Öppnas i nytt fönster.