student
2021-02-17

2021-02-17

Påminnelse: Var med och forma Jönköping University

Svara på frågor om Jönköping University (JU) och din studiesituation i världens största studentundersökning: International Student Barometer. Dina åsikter är viktiga!

Just nu pågår en studentundersökning på JU där studenternas input fångas in. Bland de som deltar kommer vi lotta ut biobiljetter och presentkort (Shoppingkortet i Jönköping).

Via nedanstående länk kan du som student logga in och fylla i enkäten. Logga in med ditt ”id” (dvs samma id som i din JU-e-postadress men utan ”@ju.se”) och födelseår. Studenter som endast läser enstaka kurs och inte har någon JU-mejl kan tyvärr inte logga in. Endast studenter registrerade under HT 20 omfattas.

Länk till enkäten här

Det har även skickats ut mejl och du kan gå via länken i mejlet för att komma till enkäten. Mejlet är skickat från: jonkoping@gemailserver.com

Vi hoppas att du vill ta chansen att påverka din studiemiljö genom att delta i enkäten. Ditt svar kommer att hjälpa oss att förbättra högskoleupplevelsen för både nuvarande och framtida studenter.

Tack för att du bidrar!