student
2021-02-19

2021-02-19

Påminnelse om att endast behöriga får vistas i JU:s lokaler

Jönköping University.

Det är inte tillåtet att släppa in obehöriga i JU:s lokaler efter stängning.

Den senaste tiden har det hänt att studenter släppt in obehöriga personer i Jönköping Universitys (JU:s) utrymmen efter stängning. Det är inte tillåtet och det är extra viktigt att följa de reglerna nu under coronapandemin ur smittosynpunkt.

Studenter och personal får aldrig släppa in obehöriga i JU:s lokaler efter stängning, oavsett om det är någon man känner.

Studenter som vistas i lokalerna på campus måste kunna bekräfta för exempelvis väktare att de studerar på JU genom att visa upp sitt personliga JU-kort. Det har förekommit att studenter vägrat uppvisa sitt JU-kort på uppmaning av väktare, vilket de har skrivit under ett avtal på att de ska göra.