student
2021-03-16

2021-03-16

Delta i Aktiestinsens uppsatstävling

Ta chansen och delta i uppsatstävlingen Aktiestinsen Entrepreneurship Thesis Award 2021. De två vinnande bidragen belönas med 15 000 kronor vardera.

Har du skrivit din magister- eller kandidatuppsats inom entreprenörskap?

Entreprenörskap är en av grundpelarna i JIBS mission och vägledande principer. För att främja ämnet ännu mer ges studenter möjligheten att delta i en uppsatstävling med stöd av Aktiestinsens stiftelse.

För att vara kvalificerad till att medverka i tävlingen måste du ha skrivit ditt arbete inom entreprenörskap och ha fått minst omdömet/betyget ECTS-klass B.

För att medverka: skicka ett mejl med en kopia av din uppsats till annika.lundqvist@ju.se senast den 10 juni 2021. Du kan medverka även om du väntar på ditt resultat.

Aktiestinsen Entrepreneurship Thesis Award är baserad på en donation från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons stiftelse. Lennart Israelsson (1916–2017) var anställd av Statens Järnvägar som stationsföreståndare i Småland men det är sina aktieplaceringar som gjorde honom känd och som gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. År 1946 köpte han sin första aktie för 600 kr och som högst var han aktieportfölj värderad till över 140 miljoner kronor!