student
2021-04-20

2021-04-20

Fortsatt anpassning av campusundervisning till hösten

Jönköping University planerar att fortsätta den coronaanpassade campusundervisningen under höstterminen 2021. Detta är fastställt i ett nytt rektorsbeslut.

Till höstterminen tar vi emot nya studenter på våra utbildningsprogram på JU. För att dessa studenter ska få möjlighet att lära känna sin nya studiemiljö är förstaterminsstudenter tillsammans med studiegrupper med laborativa eller praktiska moment samt studiegrupper med examinerande moment som ej är lämpliga att genomföra digitalt, JU-gemensamma prioriterade studiegrupper vad gäller verksamhet och närvaro på campus.

Vd vid respektive fackhögskola och JUE ges mandat att besluta om vilka övriga studiegrupper som ska prioriteras inom ramen för fackhögskolans verksamhet. Vd har ett fortsatt ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt de restriktioner som beslutas av regeringen. Detta gäller såväl i undervisningssalar som i korridorer vid in- och utpassage.

Beslutet gäller från och med höstterminens start, 21 augusti 2021.

Mer information kommer skickas ut till nya studenter inför terminsstart.

Om du har frågor om undervisningen vänligen kontakta programansvarig.