student
2021-05-11

2021-05-11

Nytt gränssnitt för Student-Ladok

Student-Ladok har fått ett nytt utseende, men grundfunktionerna och inloggning är samma.

Från och med 10 maj har Student-Ladok ett nytt utseende. Grundfunktionerna och inloggningen är desamma som i dag, skillnaden är att det kommer fungera smidigare att navigera i mobilen och bättre leva upp till tillgänglighetskraven som finns.

För mer information om Student-Ladok samt videoguide för hur du använder funktionerna, se Ladoksidan: https://ju.se/student/studier/registrering-pa-kurs-med-mera-student-ladok.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.