student
2021-06-23

2021-06-23

En sommarhälsning från rektor

En sommarhälsning från rektor Agneta Marell till studenter och personal på Jönköping University.

Försommar 2021.

Sällan har väl ljuset, värmen och de soliga dofterna varit mer efterlängtade. Ännu mer glädjande är att det mesta pekar på att vi åter kan vara på campus och öppna verksamheten när höstterminen startar. Exakt hur, och i vilken omfattning, är fortfarande för tidigt att slå fast, men det känns hoppfullt och inspirerande.

Vi har i dagarna fått flera glädjande besked. Ett är EU-kommissionens godkännande av Sveriges ansökan om att få bilda ett europeiskt kompetenscenter för social innovation, ‘Mötesplats Social Innovation’, MSI. Det innebär att Jönköping University och fyra andra svenska lärosäten ska samla och utbyta kunskap inom området tillsammans med aktörer från Spanien, Frankrike och Lettland. Ett annat positivt besked är att JU har fått en forskarskola inom ramen för forskningspropositionens utlysning mot lärarutbildare.

***

Det totala antalet studenter som vill studera vid JU till hösten ökar jämfört med förra året. Totalt har drygt 28 500 personer valt att söka program eller kurser på JU till hösten, en ökning med 18 procent. Det är glädjande att söktrycket är gott och att så många väljer JU. Det ska bli roligt att välkomna en ny grupp nyfikna studenter under sommaren och till hösten.

***

På europeisk nivå sker stora förändringar inom den högre utbildningssektorn, och det går fort. Utvecklingen kan beskrivas som en tydlig politisk vilja att integrera utbildning och forskning och att skapa ett betydligt tydligare Europa med yttre gränser. Här ges möjligheter att bilda nya allianser med utbildningssamarbeten i fokus och JU:s forskare arbetar för att ta plats i spännande internationella forskningsprojekt.

Även i Sverige pågår betydande förändringar av forskningslandskapet. Den gångna höstens forskningsproposition innebär bland annat att basanslagen kommer att fördelas efter lärosätenas profilområden. JU är idag tydligt profilerat på flera områden och under hösten kommer vi att arbeta med att beskriva våra starka forsknings- och utbildningsmiljöer och lyfta fram våra framtidsvisioner.

***

JU är sedan ett knappt år tillbaka del i Mirai 2.0, ett högprofilerat samarbete mellan svenska och japanska lärosäten med fokus på åldrande, AI och entreprenörskap, vilket passar oss väldigt bra. I början på juni genomfördes Mirai Research and Innovation Week där många unga forskare från JU deltog. Ytterligare ett samarbete där vi numera ingår och som just beviljats finansiering är SASUF, där svenska lärosäten gått ihop för att samarbeta med sina motsvarigheter i Sydafrika.

JU har blivit signatär till Magna Charta Universitatum, en internationell deklaration om lärosätenas roll i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, bland annat autonomi, självständighet, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning. Deklarationen tillkom 1988 och stöds nu av nästan 1 000 lärosäten i nära 100 länder. Det är viktigt för JU att värna autonomi, frihet i forskning och utbildning samt internationell mobilitet. En underskrift innebär att vi skriver in oss i en akademisk värdegemenskap tillsammans med övriga Europa och världen. Den 16 juni signerade JU deklarationen.

***

Jönköping University är ett av lärosätena i den nybildade alliansen Lärosäten Väst tillsammans med Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. En allians med syftet att gemensamt utveckla våra respektive styrkor och finna former för effektivare verksamhet. Lärosäten Väst är ännu en kraftsamling där JU är en viktig del.

Ett spännande steg i samverkans tecken är de nya kombinationstjänster som JU inrättat tillsammans med Region Jönköpings län. Kombinationstjänsterna kommer, förutom att förstärka forsknings- och utbildningsmiljön, att öka kompetensutbytet mellan JU och regionen. De blir ännu ett steg mot den moderna tandläkarutbildning som vi satsar på att starta vid JU.

Vi planerar för ett besök på campus av statsrådet Matilda Ernkrans den 15 september. Det blir roligt att visa ministern vår verksamhet och vårt fina campus men just nu råder viss osäkerhet kring både regering och riksdag. Förra gången stoppades besöket av pandemin, vi får se hur det blir nu.

***

Trots de exceptionella utmaningar som pandemin har inneburit för JU, med vår starka internationella prägel, kan vi sammanfatta ett fint verksamhetsår: Vi har fått nya stora forskningsanslag, våra medarbetare har fått fina utmärkelser, och lärosätet har åter certifierats av EU som ett lärosäte med mycket goda förutsättningar och rätt ambitioner att erbjuda akademiska lärare och forskare utmärkta arbetsförhållanden. Vi har dessutom fått ett kvitto på att vi upprätthåller mycket hög kvalitet i våra utbildningar och vi har ingått flera nya samarbeten. JU:s verksamhet visar på styrka och handlingskraft.

Innan jag önskar en härlig sommar vill jag tacka alla medarbetare, studenter och samarbetspartners för gedigna och viktiga insatser för JU under det gångna akademiska året. Trots coronapandemin och en utmanande arbetssituation har vi åstadkommit mycket tillsammans. Personligen ska jag ägna ledigheten åt fortsatt bygge på stugan i Kittelfjäll men planerar också att vandra vid Riksgränsen med mina söner. Dessutom blir det vallningskurs med vår vallhund border collien Enzo. Jag hade hoppats att det skulle bli en kantarell-hund av honom, men fick ge upp de ambitionerna. Nu är tanken att han ska lära sig fårvallning, men först måste han övervinna sin får-rädsla.

Önskar en riktigt skön sommar och varmt välkomna tillbaka till campus när höstterminen drar igång, kanske mer efterlängtad än någon gång tidigare.

Med önskan om en härlig och stärkande sommar,
Agneta Marell, rektor Jönköping University

En kvinna med en blå blus