student
2021-09-13

2021-09-13

Ny återsamlingsplats på campus

Oavsett om du är student eller anställd på Jönköping University är det viktigt att du känner dig trygg när du vistas på campus. En del för att känna trygghet är att känna till rutinerna vid brandlarm och var återsamlingsplatserna finns.

Vet du hur du ska agera om det händer något på campus? En ny termin har startat och många har inte varit fysiskt på campus på väldigt länge. Studenter och anställda på JU ansvarar tillsammans för att åstadkomma en trygg miljö och att känna till och följa de rutiner som finns i händelse av brand- och utrymning.

Två återsamlingsplatser

Det finns två återsamlingsplatser på Jönköping Universitys område.

  • Parkeringen i Munksjöparken (även kallad Hälsoparken). Studenter och personal som vistas i Hälsohögskolans lokaler återsamlas vid​ parkeringen i Munksjöparken.
  • (NY) Vid cykelparkeringen framför hus K. Studenter och personal som vistas i övriga lokaler, alltså på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska Högskolan, A-huset, hus K, Studenternas hus, Campus Arena och biblioteket, återsamlas vid cykelparkeringen framför hus K.

Se bild nedan, återsamlingsplatsen finns vid den gröna symbolen.

Karta på återsamlingsplatser

Mer information

Mer information för studenter finns på sidan Om något händer