student
2021-09-14

2021-09-14

Återgång till campusundervisning

Den 29 september, då det fjärde steget av de nationella restriktionerna verkställs, slutar rektorsbeslutet som reglerar planering och genomförande av corona-anpassad campusundervisning på JU höstterminen 2021 att gälla.

Detta innebär att verksamheten på campus skalas upp ansvarsfullt och i takt med organisationens förutsättningar. Vd ansvarar för att detta sker på respektive bolag. Även interna restriktioner kring fysiska möten upphävs.

Individen har fortsättningsvis ett stort ansvar för att minimera smittspridning av covid-19. Vi uppmanar därför anställda och studenter att stanna hemma vid sjukdom, hålla avstånd och ha en god handhygienen.

Studenter ombeds ta kontakt med programansvarig vid eventuella frågor.

Folkhälsomyndighetens avveckling av restriktioner (steg 4)

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att regeringen bör gå vidare med planen för avveckling av restriktioner i samband med corona-pandemin. Följande gäller från och med den 29/9:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.