student
2021-12-08

2021-12-08

Ombyggnation på biblioteket

Nästa år fyller högskolebiblioteket 25 år och i samband med jubileet kommer det ske en omfattande ombyggnation i lokalerna. Förändringarna innebär både större och mindre åtgärder och kan komma att påverka delar av verksamheten.

Delar av projektet har redan påbörjats, bland annat har man flyttat böcker och en del bokhyllor har skickats på restaurering. Just återbruk och restaurering har varit ledord under planeringsarbetet och man har velat bevara originaltanken med byggnaden från när den invigdes 1997.

Viktigt förarbete

Arbetet med att modernisera biblioteket inleddes med ett projekt för att ta reda på studenternas behov. Detta visade att studenter ser biblioteket som en inspirerande studiemiljö där närheten till böcker och bibliotekarier är viktig och bidrar till känslan av att vara en del av akademin. En projektgrupp från biblioteket har därefter samarbetat med White Arkitekter för att ta fram ett koncept för den nya interiören.

Omfattande förändringar

Det är stora förändringar som kommer ske som kommer påverka bibliotekets alla våningar. Bland annat kommer tidskriftsrummet få ny en utformning för att bättre kunna nyttjas för olika arrangemang utan att påverka studiemiljön i resten av biblioteket. Glasväggen mot Caffè Dallucci kommer öppnas upp och kaféet integreras med tidskriftsrummet.

Datorarbetsplatserna på plan ett kommer påverkas, de flyttas längre in i biblioteket och gör plats för tidskrifterna och en sittgrupp. Det första intrycket av biblioteket kommer bli mer välkomnande och en av de vackraste platserna i biblioteket utnyttjas bättre.

Även informationsdisken får ny utformning och en ny placering lite längre in i lokalen för att möjliggöra längre vägledningssamtal. Självserviceautomaterna tar informationsdiskens nuvarande plats och blir mer synliga.

Förändringarna innebär en mer varierad studiemiljö med olika typer av möblering, bättre belysning och behagligare ljudmiljö på biblioteket.

Löpande information

Information kommer vara tillgänglig i biblioteket och på bibliotekets webbplats under tiden ombyggnationen pågår. Just nu finns en skärmutställning med bilder i biblioteket som visar hur det kommer se ut efter allt är klart.

Läs mer på ju.se/bibliotek