student
2021-12-20

2021-12-20

Flaggor på halv stång

Med anledning av att en student på Jönköping International Business School har avlidit, sänker vi idag flaggorna på campus till halv stång.

Studenten läste Civilekonomprogrammet. Idag går tankarna till hans familj och vänner.