student
2021-12-21

2021-12-21

Rektors julhälsning

JU, december 2021

Nu börjar 2021 lida mot sitt slut, ett år som har präglats av coronapandemin men också av glädjen att under hösten successivt och ansvarsfullt få återgå till vår campusmiljö och träffas bortom skärmar. Under hösten fick vi ta emot besök och visa upp vårt lärosäte, för såväl kungaparet som för statsråd Matilda Ernkrans, och ge dem en inblick i Jönköping Universitys utbildningar och forskning samt berätta hur pandemin påverkat studier, undervisning och forskning vid JU.

* * *

Under hösten tog vi emot 3100 nya studenter, varav 600 från annat land än Sverige. Den senaste internationella studentnöjdhetsmätningen visar att JU:s internationella studenter rankar studentlivet, vårt campus och vår undervisning en bra bit över Europa-snittet. Vi noterar också stolt att JU rankats som ett av de 25 bäst presterande lärosätena runt om i världen, sett till studentmobilitet.

* * *

Under 2021 har JU uppmärksammats nationellt och internationellt. Vi kan glädjas över utmärkelser som visar på vår höga utbildningskvalitet, våra framstående forskningsprestationer och vår samverkansskicklighet.

UKÄ har under året gett grönt ljus till vårt gemensamma kvalitetssystem för utbildning, ett kvitto på att vi upprätthåller mycket hög kvalitet i våra kurser och program på alla fackhögskolor.

Under året har Hälsohögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU) rankats som bäst i Sverige av Vårdförbundet.

Medie- och kommunikationsforskningen på Högskolan för lärande och kommunikation är i år för första gången med på den prestigefyllda Shanghai-rankingen som rankar forskningen på lärosäten över hela världen inom olika ämnen.

Tekniska Högskolan har tilldelats ackrediteringen "Engaged University" av den internationella organisationen ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities). Mycket imponerade.

Jönköping International Business School (JIBS) har fått förnyad ackreditering från den internationella organisationen AACSB.

JIBS har också för första gången säkrat en plats på Financial Times prestigefyllda lista över världens 100 högst rankade handelshögskolor när det gäller masterutbildningar. En otrolig prestation med tanke på att det finns närmare 15 000 handelshögskolor i världen. Härom veckan kom beskedet att JIBS dessutom tagit sig in på listan över de bästa handelshögskolorna totalt sett i Europa. En bragd!

* * *

Behovet av ökad forskning är något som prioriterats från såväl JU som från statligt håll och JU har varit lyckosamt i en rad viktiga forskningsansökningar. KK-stiftelsen lämnade den 17 december besked om en ännu storsatsning på JU genom att bevilja 52 miljoner kronor till projekt inom forsknings- och utbildningsmiljön SPARK.

Under året har KK-stiftelsen också beviljat 12 miljoner kronor till forskningsprojektet ”System för ledarskapsutveckling”. Ett projekt som samlar forskare från alla fyra fackhögskolor och som drivs i nära samarbete med näringslivet.

I juni stod det klart att Vetenskapsrådet beviljar 39 miljoner kronor i anslag till den nya nationella och prestigefyllda forskarskolan ”Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur” med placering vid JU. Forskarskolan syftar till att bygga upp forskningskapacitet för att förbereda nästa generations lärare att undervisa för svenska skolans mångfald.

* * *

Nu står julen på tröskeln och jag skulle tro att de flesta av oss släpper in den med glädje. Det är dags att ta lite välförtjänt julledighet. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla inom JU som på ett eller annat sätt varit med och bidragit under detta år. Har ni inte hunnit köpa alla julklappar än kan jag tipsa om den nylanserade Ikea-fåtöljen Uppburen som JTH-studenter har varit med och utvecklat – en klapp i samverkans tecken.

* * *

Jag önskar er en fin julhelg med möjlighet till återhämtning. Själv har jag tänkt ta några varv i hund- och pulkaspåret om vintervädret tillåter.

Varmt välkommen tillbaka till JU 2022. Ett år som vi innerligt hoppas blir ett år där vi kan fortsätta mötas på vårt vackra campus.

God Jul och Gott Nytt År

önskar Agneta

Campusområdet på vintern med snötäcke