student
2022-02-04

2022-02-04

Successiv återgång till campusundervisning

Med anledning av att regeringen avvecklar de flesta restriktioner från den 9 februari planerar Jönköping University för en successiv återgång till campusundervisning. Undervisningen pågår som planerat under första perioden av vårterminen, det vill säga till mitten av mars.

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på deltagartak och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor.

Läs mer om de avvecklade restriktionerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Omikron ger inte lika allvarlig sjukdom som tidigare varianter, vårdbelastningen inom intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat på samma sätt som den utbredda smittspridningen, och de allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje dos vaccin.

Schemat för första delen av vårterminen ligger kvar som planerat

Jönköping University tar ansvar för en säker och trygg återgång till campusundervisning. Därför kommer schemat för första delen av vårterminen, som löper fram till mitten av mars, till största del att ligga kvar som planerat. Eventuella förändringar från nuvarande schema kommer att meddelas berörda studenter av lärare. Vi förstår att både studenter och personal behöver tid att ställa om sin vardag och verksamheten.

Fortsatt gäller att stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Den 9:e februari erbjuds vaccination på campus.

JU följer utvecklingen fortsatt. Kontakta till din närmsta lärare eller programansvarig vid frågor.