student
2022-03-04

2022-03-04

Test av “Hesa Fredrik” 7 mars

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen "Viktigt meddelande", även kallad Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars är det dags för nästa test av utomhusvarningen.

Utomhusvarningen och signalen "Viktigt meddelande", VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Tidpunkten för testen är klockan 15.00 och under 2022 testas signalen följande datum:

7 mars

13 juni

5 september

5 december

Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, betona att måndagens signal är just ett test.