student
2022-03-29

2022-03-29

Återgång till campusundervisning

Från slutet av mars återgår JU till undervisning på plats i våra lokaler på campus. Lärare behöver därmed inte erbjuda streamingmöjligheter som ett komplement till föreläsningar på plats på campus. Återgången till campusundervisning innebär att det kommer att vara större närvaro och aktivitet på campus igen. Vi önskar både nya och gamla studenter varmt välkomna till campus!

Vad gäller för min fackhögskola?

  • Jönköping International Business School återgår helt till campusundervisning.
  • Högskolan för lärande och kommunikation återgår helt till campusundervisning, förutom ett par kurser som fortfarande bedrivs digitalt som en del i befintliga kurser.
  • Hälsohögskolan återgår till campusundervisning men har vissa digitala inslag på kursnivå.
  • Tekniska Högskolan återgår helt till campusundervisning.