student
2022-04-21

2022-04-21

Nytt tillfälle för tentamen på Hälsohögskolan efter incident

Den 14 april hölls en tentamen för sjuksköterskestudenter på Hälsohögskolan. Dock inträffade en incident under tentamen vilket gör att tentamen har ogiltigförklarats av rättssäkerhetsskäl. Det nya tentamenstillfället förläggs till tisdagen den 10 maj.

Det inträffade innebar att studenterna under tentamenstillfället har haft möjlighet att gå fram och tillbaka i tentamen, inhämta korrekta svar och därefter justera tidigare svar. Detta skulle inte vara möjligt och tentamen har därför ogiltigförklarats. Ett nytt tentamenstillfälle kommer att vara tisdagen den 10 maj.

– Vi förstår att studenterna är upprörda över det som har hänt och vi beklagar det som har inträffat. Tentamen har ogiltigförklarats för att skydda rätts- och patientsäkerheten. Vi behöver kunna säkerställa att våra studenter har tillräckliga kunskaper inom vårdarbetet innan de deltar i arbetslivet, säger Agneta Stenebrand, utbildningschef vid Hälsohögskolan.

Efter incidenten sammankallade Hälsohögskolan berörda studenter till ett möte för att prata om incidenten och svara på frågor. Omkring 70 studenter deltog på mötet.

Efter mötet togs beslutet att justera datumet för det nya tentamenstillfället. Förutom det nya tentamenstillfället 10 maj är det också ett omtentatillfälle lördagen den 21 maj.

Jönköping University ser nu över sina rutiner för att säkerställa att det inte ska inträffa igen.