student
2022-06-09

2022-06-09

JU Master-studenter stipendiater vid Svenska Institutets vid diplomceremonin i Stockholms Stadshus

Varje år anordnar Svenska Institutet (SI) en diplomceremoni för sina internationella masterstudenter. Den 21 maj fick 370 stipendiater från 47 länder ett diplom för att markera avslutade studier i Sverige. En av JU:s sex SI-stipendiater, Karl Volkohon från Ukraina som studerar Master in Sustainable Communication vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), höll tal under ceremonin.

Sedan 1945 har Svenska Institutet arbetat för att stärka relationerna mellan Sverige och omvärlden. Global Professional Scholarship-programmet är ett av verktygen för att stödja detta uppdrag. Stipendiaterna erbjuds ett medlemskap i SI Network for Future Global Professionals (NFGP). Nätverket består av cirka 700 studenter varje år och har som mål att bygga starka relationer mellan Sverige och forskarna. Som medlemmar har stipendiaterna möjlighet att träffa svenska organisationer och företag samt delta i utbildningar inom bland annat ledarskap. När de avslutar sin utbildning i Sverige blir de medlemmar i SI:s Sweden Alumni Network, som idag består av cirka 16 000 medlemmar världen över.

SI-stipendiet för Global Professionals tog emot över 8 000 ansökningar i årets utlysning. I höst kommer 432 nya stipendiater att flytta till Sverige för att påbörja sin utbildning vid svenska lärosäten och JU välkomnar 17 SI-stipendiater i augusti vilket är rekordmånga.

Gruppbild på sex personer

Från vänster: Karl Volkohon, Ukraine Master Sustainable Communication 2 years, Anas Mussa, Libya MASTech 2 years, Christi Astuti Kambey, Indonesia Master Global management 2 years, Anuarita Mukupu Mphwina, Malawi Master Interventions in Childhood 1 year, Raphael Lauren Owusu, Ghana Master Global Mgt 2 years, Eko Wahyu Kuncoro Indonesia Master Digital Business 2 years.