student
2022-06-22

2022-06-22

Rektors sommarhälsning

JU, Juni 2022

Studenter, vårterminen 2022 har kommit till sitt slut hos oss på Jönköping University. Vi har under våren återhämtat oss efter pandemin men samtidig också mött en ny omvälvande händelse; Rysslands invasion av Ukraina. Vi påverkas av vår omvärld och följer noggrant händelseutvecklingen, visar vårt stöd för drabbade människor, stöttar studenter och personal som på olika sätt påverkas av kriget och vi är engagerade i nätverket Scholars at Risk.

Vårterminen har trots vår omvärld inneburit många fina händelser vid JU. I januari startade JU Educate (Educator Centre for Academic Teaching and Learning), ett kompetenscenter och mötesplats med fokus på högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Educates uppdrag är att bistå all undervisande personal på JU för att stärka kvaliteten i vår utbildning.

Stiftelsestyrelsen gör denna satsning för att lärosätet ska utvecklas mot visionen om att vara en ledande kunskapsmiljö.

***

Vi har under våren fått flera glädjande besked. JU har beviljats 51,6 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsmiljön SPARK från KK-Stiftelsen för att genomföra en större forskningsinsats inom innovativ gjuteriteknologi.

Forskningsprojektet HEAT, på Hälsohögskolan (HHJ), som syftar till bättre stadsplanering för en åldrande befolkning i ett varmare klimat, har beviljats åtta miljoner kronor i forskningsanslag från FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har i sin senaste utlysning om tillämpad välfärdsforskning beviljat medel på 9,6 miljoner kronor till HHJ.

Jönköping International Business School (JIBS) har beviljats närmare 23 miljoner kronor från Kampradstiftelsen för forskning om entreprenörskap på landsbygden.

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) har tillsammans med Göteborgs, Malmös och Stockholms universitet har av Vetenskapsrådet beviljade 39 miljoner kronor för en ny forskarskola, CuEED-LL (Culturally Empowering Education through Language and Literature).

Att vi beviljas forskningsmedel är ett erkännande av vårt hårda arbete och ett erkännande av det stora behovet av vår forskning, vår relevans i samhället.

***

Inom EU finns en tydlig politisk vilja att integrera utbildning och forskning. JU har under året samarbetat med åtta andra europeiska lärosäten, i alliansen EULIST (European Universities Linking Society and Technology) som bildats för att stödja långsiktigt samarbete inom områdena utbildning, forskning, innovation och service till samhället. I mars skickade EULIST in sin ansökan, för att formellt bli ett Europauniversitet. I sommar väntas besked. Det är stor konkurrens, 31 ansökningar är inskickade, men vi är hoppfulla. Oavsett kommer medlemskapet i EULIST att ge nya möjligheter för studenter och personal vid JU att få kontakt med personer från hela Europa, dela erfarenheter med och samarbeta i en mängd olika utbildningar, forskningsprojekt och sociala initiativ.

***

JU har under våren lämnat in en ansökan om att starta en tandläkarutbildning tillsammans med Linköpings universitet och Region Jönköpings län. Fler än hälften av Sveriges regioner kommer också att delta i samarbetet. Tandläkarutbildningen blir den första på över 50 år i Sverige och kommer att skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare i hela Sverige. Vi hoppas få positivt besked från UKÄ under senhösten.

***

Den 1 maj tillträdde Anders Danielsson som ny styrelseordförande för Stiftelsestyrelsen för JU och vi fick även tre nya ledamöter. De nya styrelsemedlemmarna har en bred och varierad erfarenhet – och representerar såväl det vetenskapliga samfundet som näringslivet. Ett stort tack till vår avgående ordförande Monica Dahlbom som med säker hand lett JU:s styrelse under sju år.

***

JU:s pris ’Årets Brobyggare’ delades ut på årets upplaga av Jönköpingsgalan, som gick av stapeln på valborgsmässoafton, och gick till Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun. Det är viktigt med en stark samverkan och för oss på JU är det fint att kunna lyfta fram initiativ som bygger broar mellan vetenskap och samhälle. Det gör Svens engagemang!

***

Vi har nått fram till sommar och våra studenter har gått klart sina kurser och medarbetare närmar sig semestrarna. Det är en stor glädje att äntligen få se våra sistaårsstudenter ta examen på traditionellt högtidligt vis på plats på vårt vackra campus igen efter ett par år med digitala avslutningar. Ett riktigt fint och härligt sommartecken!

Examen på campus


För egen del är det några veckor kvar innan ledighet, först väntar en intensiv vecka i Almedalen där vi tillsammans med Regionen och Jönköpings kommun ska stärka bilden av Jönköpings län som ett attraktivt, dynamiskt och utvecklingsorienterat län med starka framtidsutsikter. JU har två egna seminarier ”Interkulturell kompetens - en väsentlig färdighet i en alltmer globaliserad värld” och ”Tandläkarutbildning med fokus på jämlik tandvård i hela Sverige”.

***

Efter Almedalen ser jag fram emot en härlig ledighet med familjen, ägna tid i stugan i Kittelfjäll, vandra, njuta av sol och bad, lite trädgårdarbete och några bra böcker.

Jag vill tacka alla medarbetare, studenter och samarbetspartners för viktiga insatser för JU under det gångna akademiska året och önska er en riktigt skön och avkopplande sommar. Varmt välkomna tillbaka till campus när höstterminen drar i gång i augusti.

Med en önskan om en fin och stärkande sommar,

Agneta Marell, rektor

Agneta Marell, rektor