student
2022-08-16

2022-08-16

Hälsohögskolan arrangerar Suicidpreventiv dag den 8 september

Den 8 september anordnas en suicidpreventiv dag på Hälsohögskolan. Dagen innehåller flera föreläsningar, både från interna och externa personer, bland annat föreläser Räddningstjänsten, JU Chaplaincy samt forskarna Karl Hedman och Nina Gunnarsson. Välkommen att lära dig mer om suicidpreventiva insatser och metoder.

Programmet delas upp under dagen och ges på engelska på förmiddagen och på svenska under eftermiddagen. Föreläsningarna är i Kurt Johansson-aulan, Gb306, entréplan på Hälsohögskolan.

Anmälan

Anmälan skickas till karl.hedman@ju.se. Vänligen meddela om du deltager i förmiddagspass, eftermiddagspass eller i båda passen. Skriv om du vill ha fika och om du vill ha kaffe eller te.

Program

Lokal: Kurt Johansson-aula, Gb306, vid Hälsohögskolans entré

9:30-10:00 Introduction of the Suicide Prevention Day 2022 and presentation Holding Hope – An Introduction to Suicide Intervention Practices, Dr. Karl Hedman, Dep of Social Work

10:05-10:25 Self-Injury, Dr. Nina Gunnarsson, Dep of Social Work

10:30-10:55 Fikapaus

11:00-11:20 Student Health Services, Marie Böwing-Lindström and Ann-Louice Jorikson, Cognitive Behavioural Therapists

Lunchpaus

13:00-13:05 Hälsohögskolans utbildningschef Agneta Stenebrand välkomnar

13:10-13:30 Suicidprevention, Jackline Edén, suicidpreventionsamordnare, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun

13:35-13:55 Första hjälpen till psykisk hälsa i Vetlanda kommun, Morgan Miledal, Folkhälsosamordnare, Kris och beredskap/Insatsledare på Höglandets räddningstjänstförbund

14:00-14:25 Behålla hoppet – En introduktion till suicidintervention, Karl Hedman, lektor, Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan

14:25-14:45 Fikapaus

14:45-15:05 Självskadebeteende, Nina Gunnarsson, lektor, Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan

15:10-15:30 Att vara tillsammans i den existentiella ensamheten, Emelie Wettermark, präst på Chaplaincy, universitetskyrkan

15:35-15:55 Studenthälsans verksamhet, Marie Böwing-Lindström och Ann-Louice Jorikson, KBT-terapeuter

16:00-16:05 Avslutande ord, Karl Hedman

Mår du eller någon i din närhet dåligt? Här kan du få hjälp: