student
2022-09-26

2022-09-26

Har du upplevt sexuellt våld?

Bor du i Jönköpings län och vill vara med och dela dina erfarenheter?

Personer från 15 års ålder som varit med om sexuellt våld sökes - till en enkätundersökning vid Hälsohögskolan i Jönköping. Studien syftar till att undersöka utsattas erfarenheter av sexuellt våld samt hjälp, stöd och vård i samband med utsatthet. Resultatet kommer att användas för att förbättra vården vid sexuellt våld i Jönköpings län.

Till enkäten