student
2022-09-30

2022-09-30

Skriv inte ut papper i onödan

På grund av den rådande pappersbristen i Europa har leverantörer fortsatta problem med att leverera papper. Personal och studenter uppmanas vara mycket sparsamma med när man skriver ut.

Det råder sedan september förra året pappersbrist i Europa. Anledningen är ett flertal nedstängda pappersbruk och minskad import av papper. Det har dessutom pågått en pappersstrejk i Finland som har påverkat leveranserna. Det har lett till brist på papper hos alla leverantörer.

Medarbetare och studenter på Jönköping University uppmanas att tänka efter innan man skriver ut och gärna välja ett digitalt alternativ om det är möjligt.

Samtliga leverantörer räknar med fortsatta leveransproblem under en längre tid.