student
2022-10-07

2022-10-07

JU arrangerar våldspreventionsdag 18 oktober

Den 18 oktober är JU medarrangör till en dag med temat våldsprevention. Dagen är kostnadsfri och genomförs digitalt. Studenter, personal och yrkesverksamma är välkomna.

Välkomna till en helt digital konferens med tema universellt våldsförebyggande arbete riktat till barn och unga!

I ett nationellt våldsförebyggande program tar vi nästa steg i arbetet för att förebygga våld i Jönköpings län. För att få ett stopp på våldet behöver vi rikta in oss mot våldets orsaker, och inte endast dess konsekvenser. Det krävs fler tidiga våldsförebyggande insatser till barn och unga personer. Under denna konferens riktas fokus mot de insatser som utformas på så sätt att de kan riktas till alla barn och unga, så kallad universella våldsförebyggande insatser.

Tisdagen den 18 oktober är du som jobbar med eller är intresserad av våldsförebyggande arbete välkommen till konferens om våldsprevention.

Arrangörer:

Fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, barnrättsorganisationen Erikshjälpen, Rädda Barnen och Jönköpings kommun.