student
2022-10-21

2022-10-21

Bibliotekets undervisningssalar stängs på grund av nedskräpning

Bibliotekets undervisningssalar har hittills varit öppna för studenter att använda som studierum. Från och med 22 oktober stängs salarna tillfälligt på grund av matfläckar och nedskräpning.

Biblioteket har två undervisningssalar (C2003 och C3028) som är utrustade med runda bord, skärmar och skrivtavlor. Salarna har varit öppna för studenter att använda när bibliotekarierna inte har undervisning där. Trots tydliga skyltar om matförbud i salarna följs inte reglerna, utan skräp, fläckar och smulor förekommer ständigt. Detta skapar dåliga arbetsförhållanden för både städpersonal och bibliotekarier som undervisar i salarna.

Salarna stängs som studierum från och med den 22 oktober. De öppnar igen på prov den 1 december. Om nedskräpningen fortsätter tvingas biblioteket att stänga salarna permanent.

Biblioteket på kvällen