student
2022-11-30

2022-11-30

Använd karuselldörrar på campus

Jönköping University har en hållbarhetsstrategi och del av det arbetet är att kontinuerligt hitta sätt att sänka högskolans energiberoende. En sådan åtgärd är att uppmuntra och säkerställa att karuselldörrarna används på campus.

Vid nästan varje entré på campus finns det karuselldörrar och en sidodörr en bit längre bort. Genom att använda karuselldörren hjälper du till att spara på energi eftersom karusellerna är designade att vara luftpassager som bibehåller värmen inomhus under vintern. Tänk på att alltid använda karuselldörrarna när du går in eller ut ur byggnader på campus.

Förutom att använda karuselldörrarna är det mycket som du som anställd/student kan göra för att spara energi och hjälpa miljön. Det handlar till stor del om små förändringar av vardagliga aktiviteter som ger stor effekt om vi alla gör dem:

  • Stäng fönster och dörrar
  • Släck ljuset när du går ut
  • Boka rätt rum för rätt antal personer
  • Använd inte flyttbara värmefläktar
  • Använd energisparläge på datorn
  • Ta trapporna istället för hissen
  • Fyll diskmaskinerna ordentligt
  • Skriv inte ut i onödan
  • Dra ur laddsladdar när mobiler och annat är färdigladdade
  • Sortera avfall, papper och skräp och använd rätt kärl

Tack för att du hjälper till!