student
2022-12-13

2022-12-13

Gratis HPV-vaccination
på campus

Region Jönköpings Län genomför HPV-vaccinationer på campus i december och januari.