student
2023-02-14

2023-02-14

Cyberattacker på andra lärosäten

Under de senaste dagarna har flera olika offentliga verksamheter i Sverige utsatts för olika cyberattacker. Bland annat flera lärosäten, exempelvis GU, KTH, LU och Linnéuniversitetet. Jönköping University har hitintills inte blivit utsatt för någon attack.

Sunet (akademins gemensamma internetleverantör) vidtog under helgen åtgärder för att begränsa den skadliga trafiken. På måndagsförmiddagen tog Sunet bort det tillfälliga skyddet. Ett stort arbete har påbörjats kring analyser och förbättringsåtgärder.

Det pågår samtidig flera phishing-kampanjer mot lärosäten där personal och studenter uppmanas att uppdatera sitt lösenord genom att följa en länk.

JU:s IT-avdelning uppmanar både personal och studenter att vara uppmärksamma och försiktiga. Exempelvis i samband med uppmaningar att klicka på okända länkar och bilagor i e-postmeddelanden. Om du känner dig osäker, kontakta IT Helpdesk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.