student
2023-10-09

2023-10-09

10 frågor till dig som student

Den 9 oktober skickas en enkät ut från Studenthälsan till alla Jönköping Universitys studenter. Enkäten heter ”10 frågor till dig” och den undersöker JU-studenters erfarenhet av alkohol, narkotika, sex, psykisk hälsa och spel.

När du besvarar frågorna bidrar du till att öka Studenthälsans kunskap hjälper oss att planera vår verksamhet så vi bäst kan hjälpa dig och andra studenter!

Resultatet kommer att redovisas i en rapport som kommer göras tillgänglig i början av 2024.

Mejlet med enkäten kommer skickas ut från noreply@ju.se med rubrikraden ”10 frågor till dig”. Det står i den inledande texten att det är från Studenthälsan och du väljer om du vill göra enkäten på svenska eller engelska. Enkäten tar cirka fem minuter att fylla i.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan genom att avbryta enkäten. Alla svar hanteras konfidentiellt, vilket innebär att endast ansvariga för projektet kan ta del av dina svar. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Ansvariga för undersökningen Anna Lager, Studenthälsan, och Birgitta Ander från avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan. Du är välkommen att kontakta birgitta.ander@ju.se om du har frågor om eller synpunkter på undersökningen.