student
2023-10-09

2023-10-09

Biblioteket deltar i Banned Books Week Sverige

Högskolebiblioteket står upp för yttrandefriheten genom att delta i Banned Books Week Sverige 2023. Mellan den 9 och 15 oktober lyfts frågor om det fria ordet och allas rätt till läsning på olika platser i landet. Hos oss finns en utställning där du kan se exempel på böcker som av politiska, religiösa eller moraliska skäl är eller har varit förbjudna i olika delar av världen.

Nyhet från biblioteket

Om Banned Books Week Sverige

I år anordnar Svenska PEN och Dawit Isaak-biblioteket för första gången Banned Books Week Sverige. Nätverket är en del av Banned Books Week Coalition, där en rad internationella organisationer samarbetar med syftet att uppmärksamma och sprida kunskap om förbjuden litteratur. I USA har Banned Books Week organiserats sedan 1982.

Förbjuden litteratur

Frågan om förbjuden litteratur är rykande aktuell. Bara under hösten 2022 förbjöds 1477 böcker i olika delar av USA. I Ungern infördes 2021 en lag som innebär att barn under 18 ska skyddas från böcker vars innehåll berör HBTQI-frågor. Viktiga motkrafter finns dock världen över. Både stora organisationer som PEN America och yrkesgrupper som lärare och bibliotekarier jobbar tillsammans med privatpersoner för att skydda det fria ordet.

Här i Sverige har vi till och med ett yttrandefrihetsbibliotek. Ovan nämnda Dawit Isaak-biblioteket i Malmö samlar böcker som har förbjudits, bränts eller censurerats i olika delar av världen. Tanken är att skapa en plats där "hotat innehåll kan samlas och viktiga samtal kan föras." På deras webbplats kan du söka och se vilka böcker som finns i samlingen.

Bibliotekets utställning

I bibliotekets utställning har vi samlat böcker som är eller har varit förbjudna i olika delar av världen. Varje bok i utställningen har en lapp med lite information om var och varför den har förbjudits. Du får självklart låna böcker ur utställningen, men vänta gärna till slutet av veckan så att så många som möjligt hinner se dem först.

Även i sociala medier kommer du att kunna se exempel på förbjudna böcker, följ oss gärna på Instagram och Facebook.