student
2023-11-01

2023-11-01

Flaggor på halv stång

Med anledning av att Johan Thor, docent vid Hälsohögskolan begravs idag flaggar vi på halv stång idag vid Hälsohögskolan.

Tankarna går till hans familj och vänner.