student
2023-11-06

2023-11-06

Barnrättskonferens om jämlika uppväxtvillkor

På Barnkonventionens dag, den 20 november, arrangerar Jönköping University tillsammans med Erikshjälpen och Länsstyrelsen i Jönköpings län en barnrättskonferens. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin är en av talarna tillsammans med bland andra Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan. Temat för dagen är barns rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor.

Dagen hålls på Högskolan för lärande och kommunikation och inleds med mingel följt av ett gediget program med föreläsare i JU-aulan.

Frida Lygnegård forskar om barns rättigheter och hon att kommer föreläsa om vad som krävs av olika samhällsaktörer för att barn ska växa upp och tillåtas utveckla sin potential i tider av besparingar.

- Konferensen är viktig för att belysa hur vi med hjälp av barnkonventionen som verktyg tillsammans kan och ska arbeta vidare för att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn där barns egna upplevelser och åsikter tas på allvar, säger Frida.

Det kommer även vara paneldebatter där frågor som ”Hur ska vi arbeta för att implementera rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté och säkerställa alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor?” diskuteras.

Dagen avslutas med en ljusmanifestation i Rådhusparken som Jönköpings kommun arrangerar varje år.

Anmälan till dagen görs senast den 10 november via länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..