student
2024-02-20

2024-02-20

Nominera årets alumner vid JU

Nu är nomineringen öppen till utmärkelsen Årets alumner vid Jönköping University (JU). Priset delas ut till tidigare studenter som gjort framstående insatser inom sina yrkesroller eller som privatpersoner.

Både personal och studenter vid JU samt allmänhet är välkomna att nominera sin eller sina favoriter. Utmärkelsen kommer att delas ut till en alumn från Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School, Tekniska högskolan samt Jönköping University Enterprise, vid en ceremoni den 3 oktober.

Priset ska gå till alumner som gjort betydande prestationer inom sin yrkesroll eller som privatperson. Det kan till exempel handla om entreprenörskap och innovation, samverkan, samhällsengagemang eller en viktig kulturgärning.

Salem Seifeddine, prorektor vid JU, menar att alumnerna är mycket viktiga för lärosätet. Se hans uppmaning nedan.