student
2024-02-23

2024-02-23

Hälsohögskolan har flest sjuksköterskestudenter som gör utlandsstudier

Elin Elfving är sjuksköterskestudent och har valt att läsa en utbytestermin på Malta.

Elin Elfving är sjuksköterskestudent och har valt att läsa en utbytestermin på Malta.

Sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har flest studenter som studerar utomlands och ligger därmed i topp jämfört med andra sjuksköterskeprogram i Sverige, visar statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR). Det är få studenter vid professionsutbildningar som väljer att göra utlandsstudier, men på Hälsohögskolan arbetas det aktivt med frågan vilket har gett resultat.

Enligt UHRs kartläggning finns det gemensamma faktorer som främjar utlandsstudier, något sjuksköterskeprogrammet arbetar med, både långsiktigt och i det dagliga arbetet.

- Det känns jättekul att allt det arbete som vi gör på programmet ger resultat. Vi upplever att de studenter som reser ut växer något oerhört i sin profession och bär med sig en guldkant in i yrkeslivet såväl som sina sista terminer på programmet, säger Tillan Strand, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet.

”Största anledningen att studera på JU”

Sjuksköterskestudenten Elin Elfving läser på Hälsohögskolan och har valt att göra en utbytestermin på Malta, där hon befinner sig just nu. Hon älskar att resa och för henne var det en självklarhet att åka iväg för att skapa sig erfarenheter. Som sjuksköterskestudent får hon bland annat göra praktik på ett sjukhus.

- Möjligheten till utbyte var faktiskt en av de största anledningarna till att jag valde att studera på Jönköping University då jag hört så mycket bra om deras utbytesprogram, säger Elin.

Säkerställer att kunskapskraven uppfylls

En av de faktorer som UHR anser främja utlandsstudier är ett djupare samarbete med partners, vilket är något Hälsohögskolan arbetar med och har 60 partneruniversitet runt om i världen. Vidare säkerställer programansvarig att studenterna når de kunskapskrav som finns för sjuksköterskeexamen i Sverige och att de kan tillgodoräkna sig sina utbytesstudier med förutsättningen att de blir godkända. Sjuksköterskeprogrammet har även infört en termin helt på engelska som ett led i internationalisering och informerar både sökande och nuvarande studenter vilka möjligheter som finns för utbytesstudier.

- Vi vill skapa möjligheter för våra studenter att få internationell input, både genom utbyten men även på hemmaplan. Dels är detta en av våra visioner på JU men även nationellt och internationellt börjar sjuksköterskan ses som en allt viktigare profession för säkerställandet av global hälsa, varför kunskaper kring hälsa i ett globalt perspektiv är viktiga hos våra studenter, säger Tillan.

5 faktorer som främjar utlandsstudier enligt UHR

  1. Tydligt tillämpande av riktlinjer för tillgodoräknande av kursinnehåll som kan bedömas motsvara det som ingår i kurs/program vid hemmalärosätet
  2. Mobilitetsfönster med garantier om tillgodoräknande exempelvis genom kombination av valbara kurser och utvalda kurser hos strategiska partners
  3. Strategiskt arbete, genom information till studenter, drivande programansvariga och aktivt ledningsstöd.
  4. Djupare samarbete med utvalda strategiska och kvalitetssäkrade partners
  5. Erbjudande om sammanhängande kurser på engelska för att skapa möjligheter för inresande studenter och goda relationer med strategiska partners.

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Plattform-for-internationalisering/aktuellt-fran-plint/fem-framgangsfaktorer-framjar-utlandsstudier-inom-professionsutbildningar/