Senaste publikationer:


Alla träffar från DiVA (1085)

Om Encell

Encell är en samverkans- och nätverksnod för forskning och kunskapsutveckling om det livslånga lärandet. Encell inrättades på initiativ av regeringen 2001, och leds idag av docent Ingela Bergmo-Prvulovic.

Här hittar du mer information om vår forskning.