Nyheter

Är du student och skriver uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå? Då kan du vara med i Encells uppsatstävling där du har chans att vinna 10.000 kr.Uppsatsen ska behandla någon aspekt av det livslånga lärandet och vara skriven under läsåret 2020/2021 med betyget väl godkänd.Regler för att delta i tävlingen hittar du på www.encell.seSkicka uppsatsen senast den 30 juni 2021 till encell@ju.se

Senaste publikationer:


Alla träffar från DiVA (738)

Collearn - en blogg om lärande i organisationer

I mars 2016 startade forskarna Cecilia Bjursell och Annika Engström bloggen "Collearn – collaborate & learnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Bloggen är en arena där de experimenterar och utvecklar idéer kring lärande i organisationer.

Skolchefsinstitutet

Skolchefsinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet. Syftet med institutet är att stärka skolcheferna i sitt ledarskap.

Institutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Prenumerera på vårt månadsbrev


Om Encell

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat 2001 på initiativ av regeringen. Encell är ett av åtta nationella resurscentrum i Sverige.

Här hittar du mer information om vår forskning.

Utöver att samla nyheter om vuxnas och det livslånga lärandet i nyhetsflödet, skriver vi även egna reportage. Vi har också en samling filmer och en rapportserie om livslångt lärande.