ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Forskning

Som nationellt kompetenscentrum är Encell en kanal för kunskapsspridning av forskning om det livslånga lärandet.

Utvärderingar

Vi har även sammanställt en katalog över utvärderingar, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram under åren. Kolla in den här!

Knuten till Encell finns forskningsmiljön Livslångt lärande, vars huvudsyfte är att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Forskningen inom miljön kan sammanfattas i tre huvudområden:

Forskningsprojekt inom miljön har bland annat belyst kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, lärande och kunskapsöverföring mellan generationer, genus och jämställdhet, mångfald och inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom formell och icke-formell utbildning.

Publikationer från Encellforskare

  • Gillberg, C., Pettersson, A. (2019). Between duty and right: disabled schoolchildren and teachers’ ableist manifestations in Sweden. Disability & Society Mer information
  • Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Learning to deal with freedom and restraints: Elderly women’s experiences of their husbands visiting a Men’s Shed. 59(1), 76-93 Mer information
  • Ahl, H., Marlow, S. (2019). Exploring the false promise of entrepreneurship through a postfeminist critique of the enterprise policy discourse in Sweden and the UK. Human Relations Mer information
  • Persson, R. (2019). Challenges to the basis of giftedness and talent education. Mer information
  • Ahl, H., Hedegaard, J. (2019). The theory of conditional social equality: Group homogeneity as a prerequisite for challenging (some) inequalities among older men. Mer information
  • Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. Faro: Universidade do Algarve Mer information
  • Dybelius, A. (2019). Vem var Karl XII och kan vi lära något av hans ledarskap? [bloggpost]. Mer information
  • Dybelius, A. (2019). Ledarskap enligt Karl XII [bloggpost]. Mer information
  • Ludvigsson, A., Falkner, C. (2019). Fritidshem - ett gränsland i utbildningslandskapet: Lärare i fritidshems institutionella identitet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (pp. 13-26). Mer information
  • Hedegaard, J., Bjursell, C., Hugo, M. (2019). Inclusion of people diagnosed with high-functioning autism at Swedish folk high schools. Mer information

Alla träffar från DiVA (618)

Sidan uppdaterad 2018-11-07

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information