ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Forskning

Som nationellt kompetenscentrum är Encell en kanal för kunskapsspridning av forskning om det livslånga lärandet.

Utvärderingar

Vi har även sammanställt en katalog över utvärderingar, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram under åren. Kolla in den här!

Knuten till Encell finns forskningsmiljön Livslångt lärande, vars huvudsyfte är att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Forskningen inom miljön kan sammanfattas i tre huvudområden:

Forskningsprojekt inom miljön har bland annat belyst kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, lärande och kunskapsöverföring mellan generationer, genus och jämställdhet, mångfald och inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom formell och icke-formell utbildning.

Publikationer från Encellforskare

  • Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts. (pp. 30-35). Mer information
  • Aronsson, G., Nylén, E., Ishäll, L., Lindfors, P., Sverke, M. (2019). The long arm of the job – work characteristics and recovery windows in social welfare work. International Journal of Workplace Health Management 12(1), 15-27 Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2019). At risk of exclusion? Degrees of ICT access and literacy among senior citizens. Information, Communication and Society 22(1), 55-72 Mer information
  • Olsson, T., Samuelsson, U., Viscovi, D. (2018). Resources and repertoires: Elderly online practices. European Journal of Communication Mer information
  • Hugo, M., Hedegaard, J. (2018). Varför fungerar folkhögskolan för deltagare med högfungerande autism?. Mer information
  • Gillberg, C. (2018). The significance of gatecrashing past Barriers in Higher Education: making marginalised knowledge mainstream. Mer information
  • Gillberg, C. (2018). The inappropriate applicant. Navigating Ableism in recruitment to academia. Mer information
  • Boström, A. (2018). Quality of life and well-being – a historical perspective of the theoretical concepts and the experiences from the first welfare generation in Sweden. Mer information
  • Bjursell, C. (2018). New challenges late in life – advanced studies for pensioners. Mer information
  • Persson, R. (2018). Destined to lead the world? Great leaders, fashionable nonsense, and the origins and possible future of leadership. In: R. Klingner (Ed.), Education in a Competitive and Globalizing World Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc. Mer information

Alla träffar från DiVA (587)

Sidan uppdaterad 2018-11-07

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information