ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Forskning

Som nationellt kompetenscentrum är Encell en kanal för kunskapsspridning av forskning om det livslånga lärandet.

Utvärderingar

Vi har även sammanställt en katalog över utvärderingar, som Encells medarbetare varit delaktiga i att ta fram under åren. Kolla in den här!

Knuten till Encell finns forskningsmiljön Livslångt lärande, vars huvudsyfte är att bedriva forskning som rör det livslånga lärandets olika former och dimensioner.

Forskningen inom miljön kan sammanfattas i tre huvudområden:

Forskningsprojekt inom miljön har bland annat belyst kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, ledarskap och mänskliga resurser, lärande och kunskapsöverföring mellan generationer, genus och jämställdhet, mångfald och inkludering, samt frågor om vuxnas lärande inom formell och icke-formell utbildning.

Publikationer från Encellforskare

  • Dybelius, A. (2019). Gladiatorutställningen – en sammanfattande analys [bloggpost]. Mer information
  • Roe, D., Hugo, M., Larsson, H. (2019). ‘Rings on the water’: examining the pedagogical approach at a football program for detained youth in Sweden. Sport in Society 22(6), 919-934 Mer information
  • Hedegaard, J. (2019). Communication about patients during ward rounds and verbal handovers: A gender perspective. Journal of Interprofessional Care Mer information
  • Bref, S. (2019). Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt. Mer information
  • Dybelius, A. (2019). Avsaknad av narration [bloggpost]. Mer information
  • Dybelius, A. (2019). Artefakternas betydelse, original vs. kopior [bloggpost]. Mer information
  • Dybelius, A. (2019). Identifikation, artefakter och narration [bloggpost]. Mer information
  • Dybelius, A. (2019). Jönköping och romarriket [bloggpost]. Mer information
  • Dybelius, A. (2019). En hockeyhall eller ett världsmuseum? [bloggpost]. Mer information
  • Dybelius, A. (2019). Att räkna på ett relevant besöksunderlag [bloggpost]. Mer information

Alla träffar från DiVA (606)

Sidan uppdaterad 2018-11-07

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information