Föreläsningar, presentationer och intervjuer, både med oss på Encell och med andra personer som på olika sätt arbetar med livslångt lärande, hittar du på Youtube-kanalen livslangtlarande.

Den här filmen är den senaste som lades till på kanalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:


Här hittar du några spellistor, samt exempel på en film från respektive lista.


Föreläsningar och längre presentationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsare, forskare och experter sprider sin kunskap till en bred publik bestående av både akademiker och praktiker.