Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2021


Januari

YH Spridningskonferens, 27 januari, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Välkommen till konferens för dig som vill utveckla ett mer systematiskt sätt att arbeta med yrkesutbildning på distans! Projekt PUFF ska sprida sina erfarenheter om att bedriva lyckad yrkesutbildning på distans, och du bör såklart vara med!

How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic –The Swedish Perspectives, 27-28 januari, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning bjuder in till en digital konferens på temat hur äldre lär sig digitala färdigheter.

Februari

Lillehammer Lifelong Learning Conference 2021, 16-17 February, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference will be a national and international virtual meeting where educators, employers and employees meet to share experiences, put challenges and solutions on the agenda and together develop lifelong learning for the future.

Mars

Bæredygtig karrierevejledning og green guidance – måske det vigtigste redskab til at forandre verden, 16 mars, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dette webinar zoomer ind på tilgangene green guidance og bæredygtig karrierevejledning forbundet til Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition.

Vestlunddagarna, 18-19 mars
Mer informatino kommer...

YH-forum, 24 mars
Mer information kommer...

April

ESRAD Conference 2021, 23-25 April, online
European Society for Reasearch in Adult Development håller sin årliga konferens 2021 helt digitalt, med Encell och Jönköping University som medarrangör. Konferensens tre fokusområden är vuxenutveckling i relation till utbildning och vuxnas lärande, vuxenutveckling i organisationer samt aktionsforskning och intervention.

Folkbildarforum, 27 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Temat för årets Folkbildarforum är Klokhet och Kunskap. Hur blir vi kloka och omdömesgilla som individer och hur blir vi det tillsammans, som medborgare och som samhälle? Hur får vi allt detta att betyda något, att engagera?

Maj

Högskola och samhälle i samverkan, 6 maj, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen HSS – Högskola och samhälle i samverkan – erbjuder inspirerande föreläsningar konkreta samverkansverktyg, goda exempel och ett utbyte av erfarenheter mellan olika sektorer – med målsättningen att bygga broar och skapa förutsättningar för att ta oss an samtidens samhällsutmaningar tillsammans.

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Remediation of learning, 25-26 May, Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The focus of the theme is on current changes – not the least in relation to Covid-19 – in designs of information and knowledge representations, as well as on its consequences for how we understand and evaluate learning and communication.

Juni

NordYrk 2021, 7-9 June, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Transitions to, between and within School and Working life in Vocational Education and Training.

International Conference on Adult Education Practice and Lifelong Learning, 17-18 June, Rigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Adult Education Practice and Lifelong Learning.

Oktober

Vuxenutbildningskonferensen 2021, 4-5 oktober, Linköping
Arrangeras av Vuxenutbildning i Samverkan. mer information kommer...

Lärvuxpedagogernas Rikskonferens, 13–14 oktober, Växjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer information kommer...

November

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

YH-forum, 17 november
Mer information kommer...


Sidan uppdaterad 2021-01-21