Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2020


Oktober

Lärarnas forskningskonferens, 27 oktober, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Folkhögskoleforum, 29 oktober, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För tredje året i rad anordnas i höst Folkhögskoleforum - en heldagskonferens med möjlighet för alla som arbetar på eller för folkhögskolor att träffas, utbyta erfarenheter och delta i seminarier.


November

Mimerkonferensen 2020, Sundsvall FLYTTAD till 2021! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mimerkonferensen inriktar sig på forskning om folkbildning och vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker.

Vuxenutbildning i Samverkan, 23 november, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.


December

En för alla, alla för en, 1 december, Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
UHR:s årliga konferens för organisationer inom vuxnas lärande. Årets tema är "inkludering och social hållbarhet ur ett internationellt perspektiv".2021

Maj

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

 

Oktober

Vuxenutbildningskonferensen 2021, 4-5 oktober, Linköping
arrangeras av Vuxenutbildning i Samverkan. mer information kommer...

 

Sidan uppdaterad 2020-10-21