Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2021


September

Vuxnas lärande med sikte mot framtiden – digitalt, grönt och inkluderande, 21 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arrangör: UHR. Lyssna till inspirerande talare och panelsamtal med representanter från olika spår inom vuxnas lärande. Självklart får du som deltagare också en presentation av vårt utbud av internationella samarbetsmöjligheter.

Digital konferanse om fleksibel opplæring, 21 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis konferanse om fleksibel opplæring for alle som gir undervisning og veiledning til voksne – også ledere av utdanningsinstitusjoner og ansvarlige for opplæring i arbeidslivet er målgrupper for konferansen.

Shaping the futures of learning, 24 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) håller sin höstkonferens digitalt.

Karriärvägledning i en ny tid, 28 september, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Målgrupper är studiehandledare, skolledare och rektorer, personal vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheter, arbets- och näringsbyråer samt övriga som arbetar med vägledning och samordning av vägledningstjänster.

Oktober

Vuxenutbildningskonferensen 2021, 4 oktober, online  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Många längtar tillbaka till det vanliga efter pandemin. Men varför ska vi ”gå tillbaka”? Finns det inte många positiva saker vi lärt oss som vi kan ta med? Årets ViS-konferens vill se framåt mot ”det nya normala”.

Digitalidag, 15 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vestlunddagarna, 21-22 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge bilder av
makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?

Contemporary challenges of intergenerational education in lifelong learning societies, 21-22 October, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
11th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA).

November

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

YH-forum, 17 november  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Senaste informationen från MYH och intressanta talare, dialog och utbyte mellan medlemmar kring aktuella frågor inom Yrkeshögskolan. Målet är att bidra till utveckling och förbättring samt tillsammans påverka.


2022

2022 European Learning & Teaching Forum, 17-18 February, Bilbaolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The European Learning & Teaching Forum is an EUA event that provides an opportunity for participants to meet and discuss developments in learning and teaching at European universities. The Forum builds on EUA’s work with its member universities on this topic. Alongside the bottom-up approach, the Forum makes use of EUA’s extensive policy work in European higher education. The Forum is an ideal event for vice-rectors for academic affairs, deans, and management involved in learning and teaching. It also welcomes students, policy-makers and other stakeholders in higher education.

Att praktiskt arbeta med validering, 23-24 mars, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Syftet med konferensen är att få inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte om det operativa genomförandet av validering, inom både utbildning och arbetsliv.