Konferenser

Nedan presenteras såväl forskarkonferenser som konferenser och seminarier riktade till personer med intresse inom fältet livslångt och vuxnas lärande.


2021


Mars

YH-forum, 24 mars, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För att delta på YH-forum måste din organisation vara medlem i Yrkeshögskoleförbundet.

April

ESRAD Conference 2021, 23-25 April, online
European Society for Reasearch in Adult Development håller sin årliga konferens 2021 helt digitalt, med Encell och Jönköping University som medarrangör. Konferensens tre fokusområden är vuxenutveckling i relation till utbildning och vuxnas lärande, vuxenutveckling i organisationer samt aktionsforskning och intervention.

Folkbildarforum, 27 aprillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Temat för årets Folkbildarforum är Klokhet och Kunskap. Hur blir vi kloka och omdömesgilla som individer och hur blir vi det tillsammans, som medborgare och som samhälle? Hur får vi allt detta att betyda något, att engagera?

Maj

Högskola och samhälle i samverkan, 6 maj, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen HSS – Högskola och samhälle i samverkan – erbjuder inspirerande föreläsningar konkreta samverkansverktyg, goda exempel och ett utbyte av erfarenheter mellan olika sektorer – med målsättningen att bygga broar och skapa förutsättningar för att ta oss an samtidens samhällsutmaningar tillsammans.

CALIE PROJECT CONFERENCE, 18-19 May, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
In order to strengthen the potential for higher education and research to respond to pressing societal challenges and so-called ‘wicked problems’, the university leadership of four Swedish universities—Lund University, University of Gothenburg, Stockholm University and Uppsala University—have joined together to explore the topics of academic leadership and renewal of education in the collaborative project CALIE: the Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership and Innovation in Higher Education.

Forskning om högre utbildning, 19-20 maj, onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet och tidskriften Högre utbildning inbjuder till den andra konferensen på temat Forskning om högre utbildning den 19–20 maj 2021.

Remediation of learning, 25-26 May, Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The focus of the theme is on current changes – not the least in relation to Covid-19 – in designs of information and knowledge representations, as well as on its consequences for how we understand and evaluate learning and communication.

Juni

NordYrk 2021, 7-9 June, Linköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Transitions to, between and within School and Working life in Vocational Education and Training.

International Conference on Adult Education Practice and Lifelong Learning, 17-18 June, Rigalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
The conference aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Adult Education Practice and Lifelong Learning.

Oktober

Vuxenutbildningskonferensen 2021, 4-5 oktober, Linköping
Arrangeras av Vuxenutbildning i Samverkan. mer information kommer...

Lärvuxpedagogernas Rikskonferens, 13–14 oktober, Växjölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Mer information kommer...

Vestlunddagarna, 21-22 oktober
Mer information kommer...

November

Mimerkonferensen, 9-10 november, Sundsvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konferensen arrangeras i samarbete med Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet, Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier och Arbetarnas bildningsförbund. Konferensens tema är Kulturarv och folkbildning.

YH-forum, 17 november
Mer information kommer...


Sidan uppdaterad