ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Reportage

 • Digitala forskningspresentationer från Encells forskare

  I en ny satsning kommer forskare vid Jönköping University att presentera en del av sin forskning i korta filmklipp. Hos Encell är Cecilia Bjursell och Martin Hugo först ut. 
 • Folkbildningen viktig för kunskap om – och kritik mot – digital teknik

  En av årets första disputationer stod Lina Rahm för. Hon har bedrivit sina forskarstudier inom projektet Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på Linköpings universitet. Den 11 januari lade hon fram sin avhandling Educational imaginaries: a genealogy of the digital citizen.
 • Den sociala aspekten av vuxenutbildning får inte glömmas bort

  Nya forskningsresultat visar att deltagare får sociala fördelar genom att delta i webbaserade och delvis webbaserade kurser inom vuxenutbildningen. Speciellt gällde det deltagare med ett annat modersmål än det inhemska.
 • Läraren Lars Almén forskar om digitaliseringssatsningen

  I och med regeringens digitaliseringssatsning så har det börjat hända saker ute i landets klassrum. Nu ska eleverna programmera och lära sig att använda digitala verktyg i sin vardag, och en känsla av brådska har många gånger präglat införandet av allt det nya.En relativt obefogad brådska om man frågar Lars Almén, som i sina forskarstudier vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping följer just satsningen på digitalisering.
 • Forskningen visar vägen för nya satsningar på äldres digitalisering

  De tre forskarna Ulli Samuelsson, Encell, Tobias Olsson, Lunds universitet, och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, har i ett gemensamt projekt tittat på i vilken omfattning äldre personer har tillgång till, och använder sig av, digital teknik.Resultatet från deras studie har blivit uppmärksammat i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.
 • Peter Jarvis fortsätter att inspirera

  Peter Jarvis, en av de största inom fältet livslångt lärande, avled i slutet av november efter en lång sjukdomsperiod. Vi är många på Encell som kommer att sakna honom men vi är också tacksamma att vi har fått förmånen att möta honom. Genom sina texter och teorier kommer han att fortsätta ha stor betydelse och påverkan på det vi gör.
 • Forskarintervju: Ann-Kristin Boström

  Ann-Kristin Boström har intresserat sig för lärande mellan generationer under tjugo års tid, och livslångt lärande betydligt längre än så. Hon har sett forskningsfältet förändras och utvecklas, både nationellt och internationellt, och menar att det fortfarande är lika aktuellt.
 • ”Människors liv är mer komplext än en simpel tidslinje”

  Patrik Standar är forskarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han är en av få svenska forskare inom fältet lärande mellan generationer (intergenerational learning) och en viktig del av hans arbete är att faktiskt först definiera begreppen. Vad är lärande och generation i ett lärande mellan generationer?
 • I Cork lär sig grannarna av varandra

  I den irländska staden Cork har man sedan många år arbetat fokuserat med det livslånga lärandet. Cork har blivit utsedd till en lärande stad, har startat en festival för det livslånga lärandet och nu arbetar man med ett projekt där det livslånga lärandet ska lyftas bostadsområde för bostadsområde.
 • Nu laddar vi för 2019

  Encell och forskningsmiljön Livslångt lärande har haft besök av en internationell forskargrupp. De har utvärderat vår forskning de senaste åren och har, tillsammans med oss, funderat över hur vi kan bli ännu vassare framåt. 
 • Human Resource Management: A Nordic Perspective

  Antologin HR – att ta till vara mänskliga resurser, skriven av 14 forskare kopplade till Encell, har nu getts ut på engelska av Routledge. 
 • Tema vuxenutbildningens roll i karriären hos EPALE

  EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europe, har ett tema varje månad. I november är det vuxenutbildningens roll i yrkeskarriären, vi har samlat några intressanta texter från EPALE. 
 • Hon beforskar det högaktuella området karriär och karriärvägledning

  En nygammal bekantskap på Encell är Ingela Bergmo Prvulovic, lektor i pedagogik och programansvarig för det treåriga programmet Human Resources. Ingela har varit på Encell tidigare, sedan 2008, men har under en period tillhört Stockholms universitet. Sedan i höst är hon tillbaka i Jönköping hos oss på Encell!
 • De leder vägen genom högskolan ut i arbetslivet

  Bara för att du har påbörjat en högskoleutbildning betyder det inte att du har karriärvägen helt klar för dig. Även studenter inom högre utbildning kan ha stor nytta av en duktig vägledare, både för att hitta rätt under studietiden och för att få rätt start på karriären.
 • Boktips: Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation

  Forskarna Annika Engström och Mona Lundin har nyligen kommit ut med en bok om hur kommunikation tar sig uttryck i organisationer. Boken riktar sig främst till personalvetare och behandlar både enskilda samtal och olika typer av möten.
 • Boktips med Encells senaste medlem

  Senaste tillskottet av forskare i Encell är Anders Dybelius, universitetslektor i historia. I år har han bland annat gett ut två böcker inom sitt ämne. 
 • En bukett av förslag för att förbättra SYV

  Studie- och yrkesvägledningen (SYV) har länge varit styvmoderligt behandlad. Området har inte prioriterats och de som ska leda verksamheten har många gånger varit för dåligt insatta i allt som SYV kan bidra med. Sista januari ska Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning vara klar, den kommer att innehålla flera förslag med syfte att potentialen hos SYV ska kunna användas på ett bättre sätt.
 • Skolverkets GD mötte skolchefer– ”våga stå upp mot politiker”

  I början av oktober samlades skolchefer från hela landet på Högskolan för lärande och kommunikation. Skolchefsinstitutet, som vänder sig till dem som leder rektorer och förskolechefer i privat eller offentlig sektor, bjöd in till sin höstkonferens. Temat var ”Att styra och leda i nya politiska landskap” och man lyfte bland annat hur politiken påverkar skolchefens arbete.
 • EPALE Konferens i Budapest 2018

  Growing together: fostering an inspiring adult education var temat för den konferens som hölls den 15-16 oktober i Budapest. Över 250 deltagare från de flesta EU-länder deltog för att diskutera vuxnas lärande och den elektroniska plattformen EPALE, som är EU-kommissionens bidrag för att underlätta för detta.
 • Går det egentligen att mäta välbefinnande? Och vem är ansvarig för att vi mår bra?

  I mitten av oktober samlades ESREA-nätverket Education and Learning of Older Adults, ELOA, till sin nionde konferens. Årets tema var ”Older adults’ well-being – The contributions of education and learning” och platsen var vackra Faro på Algarvekusten.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information