Reportage

 • ”När fikade du ensam med mormor senast?”

  En reflektion över hur olika vi har påverkats av coronarestriktionerna. 
 • "Man kommer inte att sitta med en penna längre"

  Lars Almén forskar om skolans digitalisering. Resultaten visar att de digitala verktygen både kan hjälpa och stjälpa. 
 • När folkbildningen ska byta kanal

  Folkbildningen är social till sin natur. I mötet med andra händer det saker som berikar, utvecklar och förändrar. Men hur fungerar det nu när man inte får träffas?
 • Att möta ett nytt land genom skärmen

  En av de grupper som har drabbats allra hårdast av övergången till utbildning på distans är de som inte har svenska som modersmål. När vi andra svär över tekniken och kryptiska instruktioner har de dessutom ett språkligt hinder att ta sig över. Ett hinder som lätt blir större när man inte kan träffa sin lärare. Och för lärarnas del har utmaningen visat sig vara enorm.
 • Pandemin lockar fram nya forskningsmetoder

  Med den situation som har varit under våren så är det inte bara utbildning och arbete som delvis har fått bedrivas på andra sätt än de vanliga, även forskningen har behövt hitta nya vägar. Ett exempel är ett nystartat forskningsprojekt på Ersta Sköndal Bräcke högskola.
 • Han studerar lärande och identiteter på sociala medier

  Ali Mohamed vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet intresserar sig för vad som händer när vi umgås och diskuterar på nätet. Han studerar lärande och formandet av kollektiva identiteter i grupper på Facebook.
 • Ambidexteritet och lärande i organisationer

  Hur gör företag som lyckas driva det dagliga arbetet framgångsrikt med ena handen samtidigt som de med den andra handen jobbar med innovation och utveckling? Annika Engström berättar om sin forskning kring organisatorisk ambidexteritet.
 • Hur skapar man en lärande arbetsplats?

  Professor Maria Gustavsson vid Linköpings universitet har forskat om lärande i arbetslivet i över 25 år. Frågeställningarna är på ett sätt de samma, men situationen på arbetsmarknaden har ändrats.
  – Livslångt lärande har alltid funnits med som ett begrepp men idag blir den frågan väldigt aktuell, med snabba omställningar i arbetslivet. Man måste kanske vara beredd att skola om sig till annat yrke och göra andra karriärval. På det sättet har diskussionen förändrats, i takt med att arbetslivet har förändrats, säger hon.

 • Claudia Gillberg ny gästprofessor i Leeds

  Vår affilierade forskare Claudia Gillbergs kunskaper och engagemang kring funktionshindrade och långtidssjukskrivnas rätt till inkludering har uppmärksammats av det välrenommerade CollectivED vid Carnegie Institute of Education, som nu välkomnar henne som gästprofessor.
  – Jag är så rörd, jag är så överväldigad att de har skapat det här utrymmet i vilket jag nu kan verka, säger Claudia Gillberg.

 • Hur ska du kunna tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete när du är i strid?

  Martin Schüler är doktorand på Försvarshögskolan och är även kopplad till forskningsmiljön LINA på Högskolan Väst. Med sin forskning hoppas han kunna bidra till ett helt nytt sätt att se på säkerhetsarbete och övningar inom Försvarsmaktens verksamhet. Det går även att dra lärdomar av hans arbete till andra typer av verksamheter, till exempel polisen och sjukvården.
 • När samtalet blir mer än snack

  Finns det en kurs som allt från lärare till präster, poliser, sjuksköterskor, psykologer, handläggare, arbetsledare, domstolspersonal och tandläkare vill gå?
  Ja, faktiskt. Kursen heter Handledda samtal.
  – Det blir så intressanta samtal. De får praktisera handledning på olika sätt: hur man ställer frågor, hur man är inlyssnande. Då märker de hur de berikar varandra och även hur likartat det faktiskt kan vara fast man är från så skilda kategorier, säger Eva Dahlqvist.

 • ViMåstePrata ännu mer

  Demokratisatsningen ViMåstePrata drevs 2018 och 2019. Nu har studieförbundens och folkhögskolornas intresseorganisationer kommit med en slutlig utvärdering av den.
 • Kan folkhögskolan förmedla kunskaper om livet?

  I vår ska forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo följa deltagare på en folkhögskola, som under en termin läser kurser i livskunskap. Den här typen av kurser finns på flera folkhögskolor och tanken är att hjälpa personer med psykisk ohälsa, exempelvis till följd av utmattningsdepression, att hitta en vardag och ett sammanhang som kan vara en del i vägen framåt.
 • Till bildningens försvar

  Vi har mer kunskap än någonsin – men vi vet allt mindre tillsammans, skriver Sverker Sörlin i sin bok Till bildningens försvar – Den svåra konsten att veta tillsammans . Där får läsaren en blandning av bildningens och folkbildningens historia, kopplingen till det politiska klimatet, tillbakablickar på Sörlins egen uppväxt och bildningsresa och tankar om vad bildning är i dag.
 • Av vuxenutbildare, för vuxenutbildare

  Tänk om det fanns en digital mötesplats där vuxenutbildare i hela Europa kunde hitta varandra för att utbyta erfarenheter och kunskap, bygga nätverk och driva projekt. Där vem som helst kunde bidra med tankar, skriva projektredovisningar eller ta del av andras arbete. Där det fanns möjlighet att delta i online-diskussioner, söka samarbetspartners med liknande intressen, hitta ställen att göra utbyten hos eller organisationer att söka medel tillsammans med.
  Det finns: EPALE. Fler borde hitta dit.

 • På 18 månader kan vi förlora något värdefullt

  Sverige har fyra grundlagar och är en demokrati. Men vad innebär grundlagarna egentligen och hur stabilt är vårt statsskick? Behöver vi oroa oss för demokratin i vårt land? Ja, tyckte några studieförbund och skapade ett utbildningsmaterial.
 • Vem bestämmer över andras livsmiljö?

  Personerna som ska leva i en stad borde också få vara med och utforma den. Så ser verkligheten inte ut men ju mer man tänker på det, desto mer självklart blir det att någon form av demokratisk process när det gäller stadsbyggnad borde göra en plats mer attraktiv, skapa en känsla av ägarskap och göra att fler grupper känner sig inkluderade i miljön.
 • När utbildningen även behöver ge sociala förutsättningar

  Encellforskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo har, på uppdrag av SPSM, skrivit om utbildning för personer med högfungerande autism.
 • Lyssna om att skriva

  Det finns såklart en hel massa intressanta poddar som riktar sig till författare och skrivsugna. Här har vi listat tolv av dem.
 • Satsning mot professur i gestaltande sakprosa

  Det har länge funnits professurer i skönlitteratur och även barnlitteratur men inte för sakprosan. I dessa dagar, när sanningar ifrågasätts och fakta plötsligt kan bli alternativa, känns en akademisk hemvist för sakprosan som en självklarhet. Sveriges Författarförbund och Linnéuniversitetet satsar nu gemensamt för att få till en professur i gestaltande sakprosa.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

Sidan uppdaterad 2018-08-20