ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Reportage

 • De ger anställda utbildning i att kommunicera mellan kulturer

  Kommunikation kan vara en utmaning. Om de inblandade parterna har med sig olika kulturer och traditioner i bagaget kan utmaningen bli ännu större.
  Mia Verhoeff Friman och Hannes Ewehag på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping håller utbildningar i interkulturell kommunikation, både för regionens anställda och för studenter.

 • Ny avhandling om statens informationsarbete

  Fredrik Norén disputerade nyligen vid Umeå universitet. Hans avhandling har lånat sin titel från ett uttalande av en journalist på Aftonbladet i början av 70-talet: ”Framtiden tillhör informatörerna” . Ett uttalande som likaväl kan höras bland dagens journalister.
 • De vill använda humor och kreativitet för att lyfta kommunen

  Från att ha varit enstaka kommunikatörer utspridda i verksamheterna har Vetlanda kommuns kommunikationsavdelning blivit vad som närmast får liknas vid en intern kommunikationsbyrå. I lokaler mitt i stan, som delas med kommunens växel och turistbyrån, sitter det fem kommunikatörer och en webbutvecklare som sköter dialogen med kommunens 27 500 innevånare och 2 900 anställda.
 • Hon har doktorerat på kommuners Facebookanvändning

  Borde kommuner verkligen lägga tid på att finnas på Facebook och Instagram? Kan inte människor som vill ta reda på saker eller har frågor om kommunens verksamhet ringa växeln, som man gjorde förr?
  – Man måste vara där medborgarna är på ett annat sätt idag och det förväntar sig medborgarna, säger Livia Norström, forskare på Högskolan Väst.

 • Demokratins svagheter är också styrkor – folkbildare samlades för att diskutera dess försvar 

  Folkbildningens årliga konferens på Tollare folkhögskola, Vestlunddagarna, tog sig an frågan om demokratin och dess försvar. Genom inbjudna talare och flitiga diskussioner kring borden fick deltagarna med sig nya synvinklar, stärkta argument och intressanta kontakter för att kunna fortsätta arbeta för ett demokratiskt samhälle i sina respektive verksamheter.
 • Bildspel från Vestlunddagarna

  Här kan du se en del av allt som hände på årets Vestlunddagar. 
 • Anders Dybelius har skrivit krigarkungens berättelse på ett nytt sätt

  I mars släpps en ny bok om Karl XII, en av svensk historias största superkändisar som nästan ingen vet vem han egentligen var. Det låter motsägelsefullt, och det är det. Samtidigt som i princip alla i Sverige har hört talas om honom så är han en av de mest slutna historiska personer vi har.
 • Konferens om att lära med berättelser

  Nordiskt berättarcentrum höll den 14–15 februari konferensen Lära med berättande . Konferensen siktade på att ge pedagoger i utbildnings- och kultursektorerna nya insikter om berättande som pedagogisk resurs. Deltagarna fick svar på både varför och hur berättandet kan vara ett fungerande pedagogiskt grepp i olika sammanhang.
 • Vad är det som får publiken att älska ett museum?

  Pille Pruulmann-Vengerfeldt intresserar sig i sin forskning för vad som händer i mötet med en publik, till exempel personer som besöker ett museum. Och här går det att dra många paralleller till en undervisningssituation.
  – Kanske kan mina kunskaper om publiker hjälpa mig att förstå lärande på olika platser, säger hon.

 • Han fångar och fångas av historiens berättelser

  – Egentligen har jag aldrig varit jättemycket intresserad av historia i sig, säger Carl-Johan Svensson, lektor i historia vid Jönköping University och författare till flera böcker.
  Han förklarar vidare att det är hur historien används, historiebruket, som fångar honom. Hur historien berättas, vilken del som berättas, av vem, hur och varför.

 • Nu berättar museet och besökarna historien tillsammans

  Museernas roll har ändrats, liksom deras publik. På Jönköpings läns museum har man i och med det ändrade systemet för vem som fördelar medel till museet fått ett förtydligat uppdrag från regionen, fokus ligger nu mer på barn och unga och på att locka dit fler grupper.
  Förut utgick man från att besökaren hade en viss förkunskap och ville ha fördjupning. I och med ett fokus på museiovana besökare så har man fått tänka om lite.

 • ”Man bestämmer sig för att under en period skapa en värld tillsammans”

  Människor tar del av, och skapar, berättelser på många olika sätt. I ett av landets största ungdomsförbund samlas barn, unga och vuxna vars hobby kretsar runt berättelser. Men det är inte litteratur eller teater som förenar dem, det är spel.
 • Digitala forskningspresentationer från Encells forskare

  I en ny satsning kommer forskare vid Jönköping University att presentera en del av sin forskning i korta filmklipp. Hos Encell är Cecilia Bjursell och Martin Hugo först ut. 
 • Folkbildningen viktig för kunskap om – och kritik mot – digital teknik

  En av årets första disputationer stod Lina Rahm för. Hon har bedrivit sina forskarstudier inom projektet Medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande på Linköpings universitet. Den 11 januari lade hon fram sin avhandling Educational imaginaries: a genealogy of the digital citizen.
 • Den sociala aspekten av vuxenutbildning får inte glömmas bort

  Nya forskningsresultat visar att deltagare får sociala fördelar genom att delta i webbaserade och delvis webbaserade kurser inom vuxenutbildningen. Speciellt gällde det deltagare med ett annat modersmål än det inhemska.
 • Läraren Lars Almén forskar om digitaliseringssatsningen

  I och med regeringens digitaliseringssatsning så har det börjat hända saker ute i landets klassrum. Nu ska eleverna programmera och lära sig att använda digitala verktyg i sin vardag, och en känsla av brådska har många gånger präglat införandet av allt det nya.En relativt obefogad brådska om man frågar Lars Almén, som i sina forskarstudier vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping följer just satsningen på digitalisering.
 • Forskningen visar vägen för nya satsningar på äldres digitalisering

  De tre forskarna Ulli Samuelsson, Encell, Tobias Olsson, Lunds universitet, och Dino Viscovi, Linnéuniversitetet, har i ett gemensamt projekt tittat på i vilken omfattning äldre personer har tillgång till, och använder sig av, digital teknik.Resultatet från deras studie har blivit uppmärksammat i både nationell och lokal media och har bidragit till att föra diskussionen om digital delaktighet och stöd till insatser för personer som riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap framåt.
 • Peter Jarvis fortsätter att inspirera

  Peter Jarvis, en av de största inom fältet livslångt lärande, avled i slutet av november efter en lång sjukdomsperiod. Vi är många på Encell som kommer att sakna honom men vi är också tacksamma att vi har fått förmånen att möta honom. Genom sina texter och teorier kommer han att fortsätta ha stor betydelse och påverkan på det vi gör.
 • Forskarintervju: Ann-Kristin Boström

  Ann-Kristin Boström har intresserat sig för lärande mellan generationer under tjugo års tid, och livslångt lärande betydligt längre än så. Hon har sett forskningsfältet förändras och utvecklas, både nationellt och internationellt, och menar att det fortfarande är lika aktuellt.
 • ”Människors liv är mer komplext än en simpel tidslinje”

  Patrik Standar är forskarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han är en av få svenska forskare inom fältet lärande mellan generationer (intergenerational learning) och en viktig del av hans arbete är att faktiskt först definiera begreppen. Vad är lärande och generation i ett lärande mellan generationer?

Sidan uppdaterad 2018-08-30

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information