ENCELL

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande

Reportage

 • Den nya teknologins möjligheter – och omöjligheter?

  Roland S Persson, professor i i pedagogisk psykologi, efterlyser mer kunskap och eftertänksamhet vid digitalisering av allehanda funktioner i samhället. Han har gjort en sammanställning av tillgänglig forskning och praxis om vad som för närvarande är känt om hur HR-personal förhåller sig till digital HR, AI och Big Data. 
 • Ny antologi om vuxnas lärande

  I den nyutkomna antologin Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning tar en namnkunnig grupp forskare inom fältet vuxenutbildning och vuxnas lärande ett större grepp om forskningsläget.
  Erik Nylander och Andreas Fejes vid Linköpings universitet är redaktörer för boken, som bland annat ifrågasätter den anglosaxiska dominansen i tidskrifter, meriteringssystem och kollegialt erkännande.

 • Forskarintervju: ”Folkbildning är allt och ingenting – väldigt angeläget men oerhört svårgreppbart”

  Att forskare i högre utsträckning borde intressera sig för folkhögskolan är något som ofta tas upp. Forskare vid Linköpings universitet har gjort en kartläggning över folkhögskoleforskningen i Norden, för att se i vilket omfattning det sker forskning inom området. 
 • Svenskan får skjuts ut i världen från Skaraslätten

  Varje år sedan 60-talet har universitetsstudenter från hela världen kommit till Sverige för att under några sommarveckor ge en ny dimension åt sina studier i svenska språket. De har nominerats av sina lärare på respektive universitet och får sedan stipendium för sommarkursen från Svenska institutet.
 • Nytt projekt om vetenskap och beprövad erfarenhet inom folkhögskolan

  Andreas Ruschkowski ska i ett forskningsprojekt ta reda på om – och i så fall hur – lärare inom folkhögskolan utformar sin undervisning baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  – Jag tycker att vetenskaplig kunskapsbas är en demokratifråga, säger han.

 • Hur mår folkhögskolan egentligen?

  Vi fick en pratstund med Gerhard Holmgren, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), om nuet och framtiden, om opinionen och vilka mörka moln han ser på folkhögskolornas himmel.
 • Folkhögskolan i siffror

  Älskade folkhögskola! Förra året firade vi att folkhögskolorna har folkbildat Sverige i 150 år. Över 21 000 deltagare på allmän kurs och fler än 35 000 på särskild kurs, tillsammans med drygt 54 000 deltagare på korta kurser, visar hur många som hittade till en folkhögskola under förra året, men inte vilket brett utbud de möttes av eller vad de fick med sig därifrån.
 • Kan exkludering vara en förutsättning för ett mer jämlikt lärande?

  Encellforskarna Helene Ahl och Joel Hedegaard har formulerat en ny teori om ojämlikhet, som grundar sig i intervjuer, observationer och informella samtal i en studie om äldres lärande.
 • Därför bör äldre personer ges plats inom akademin

  Irene Hedfors masteruppsats i pedagogik blev klar under förra året. Med titeln Meningen med äldres akademiska studier - ur ett individuellt perspektiv och ett samhällsperspektiv har hon gett sig in i ett relativt obeforskat men högaktuellt område och hennes förhoppning är att kunna fortsätta på den inslagna vägen genom forskarstudier.
 • Nytt forskningsprojekt om seniorer i folkhögskolan

  Flera folkhögskolor har speciella kurser för seniorer, där personer som har gått i pension kan lära sig mer om allt från poesi till naturkunskap eller språk. Nu pågår ett forskningsprojekt för att ta reda på vad det är som lockar och vad de får med sig därifrån.
 • Äldre mår bra av utbildning – men varför?

  Magnus Schoultz vill med sin forskning försöka hitta svar på hur utbildning och lärande för äldre skulle kunna organiseras och utformas för att nå så många som möjligt, samt hur det bidrar till välmåendet.
 • Film: Interaktiv forskning och att flytta ut kontoret

  Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, i ett inspelat samtal med Charlotte Petersson, Malmö universitet, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan på Örebro universitet 8-10 maj 2019.
 • Film: Samverkan och interaktiv forskning – nu, då och framåt

  Cecilia Bjursell, centrumledare vid Encell, i ett inspelat samtal med Per-Erik Ellström, Linköpings universitet, och Göran Brulin, Tillväxtverket, om samverkan och interaktiv forskning, från konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan vid Örebro universitet 8-10 maj 2019.
 • Call for papers: Antologi om äldres lärande

  Ett av de områden som flera av forskarna i Encell arbetar med är äldres lärande. Nu pågår arbetet med Lära hela livet – En antologi om äldres lärande,
 • Fritidshemsutredningen tar hjälp av referensgrupp med forskare

  Encells Ann Ludvigsson och Carin Falkner ingår i den referensgrupp med forskare som ska tillföra värdefulla synpunkter under arbetet med utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”. 
 • När akademin möter samhället

  Näringsliv, offentlig sektor och akademi samlades i Örebro för att under två dagar diskutera samverkan som gör skillnad. Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS, firade 20 år, liksom dess värd Örebro universitet.
 • Intervju: Matilda Ernkrans om det livslånga lärandet

  Matilda Ernkrans poängterar det livslånga lärandets viktiga roll, för samhället såväl som för individen. Men hon vill ännu inte ge några konkreta besked om vad som kommer att göras för att främja det, utan avvaktar remissvaren på styr- och resursutredningen.
 • Folkbildning och hållbarhet på nordisk konferens om vuxenutbildning

  8th Nordic Conference on Adult Education and Learning samlade forskare och praktiker från hela Norden i Köpenhamn i mitten av maj. Temat för årets konferens var Sustainable adult education and learning in organisational settings .
 • #ViMåstePrata rullar vidare genom landet

  – Jag hade aldrig kunnat tänka mig för en sex sju år sedan att jag skulle stå på en scen i Borås och prata om hoten mot demokratin, i Sverige. Så osannolikt var det, säger Kristina Persson vid demokratidagen i Borås.
 • Industrin lyfter yh-utbildningarna

  En yh-utbildning måste ha branschen i ryggen och fylla ett behov på arbetsmarknaden, bara för att få finnas. Men engagerade företag bidrar med så mycket mer än bara det som syns på pappret, saker som ger ett stort mervärde för de studerande.

Sidan uppdaterad 2018-08-30

ENCELL
Sidan uppdaterad 2018-08-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information