November

Leva som andra ? bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder

14 November 2018

Nordic Light Hotel Stockholm

14 november 2018

Plats

Nordic Light Hotel Stockholm


Leva som andra ? bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder

"Leva som andra – bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder" är en öppen
föreläsningsdag i Stockholm den 14 november arrangerad av CHILD och Institutet för Handikappvetenskap. Dagen är för alla som bättre vill förstå funktionshinder och funktionsnedsättning från politisk nivå, forskarnivå till personlig nivå. Välkomna! (Det finns några platser kvar)

För mer information och anmälanArrangör: Hälsohögskolan

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information