Kalendarium

Events in English
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Januari

Licentiatseminarium - Git Blomberg

27 januari - 27 januari

13:00 - 15:00

Zoom

<p>V&auml;lkomna p&aring; Git Blombergs licentiatseminarium i pedagogik med inriktning mot&nbsp;specialpedagogik!<br /><br />Titel p&aring; uppsatsen &auml;r &quot;F&ouml;rskolans utbildning utifr&aring;n barns r&auml;tt till st&ouml;d&quot;.&nbsp;<br /><br />Opponent &auml;r Johanna Lundqvist, docent i specialpedagogik vid M&auml;lardalens universitet.<br /><br />Seminariet h&aring;lls enbart via Zoom:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F66725431169&amp;data=05%7C01%7CKarolina.Hyckenberg%40ju.se%7C8700f214ef42490618ce08dafee715e5%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638102565703653116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=DjrXG39iEIUKrJEJYNN8u3Knr4RFSOIyY9sYYMxZ76A%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/66725431169</a></p>
27 januari - 27 januari
13:00 - 15:00

Plats

Zoom


Direktlänk

Licentiatseminarium - Git Blomberg

Välkomna på Git Blombergs licentiatseminarium i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik!

Titel på uppsatsen är "Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd". 

Opponent är Johanna Lundqvist, docent i specialpedagogik vid Mälardalens universitet.

Seminariet hålls enbart via Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/66725431169


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Finding Jobs in Sweden

30 januari - 30 januari

12:15

E1029

<p>Job-hunting and general information about how to approach the Swedish labour market.&nbsp;</p><p>Monday January 30th&nbsp;12.15-1 pm<br />E029, School of Engineering</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students that register before Jan 24th. Register on <a href="https://ju.jobteaser.com">https://ju.jobteaser.com</a></em></p>
30 januari - 30 januari
12:15

Plats

E1029


Direktlänk

Finding Jobs in Sweden

Job-hunting and general information about how to approach the Swedish labour market. 

Monday January 30th 12.15-1 pm
E029, School of Engineering

Lunch is offered for pre-registered students that register before Jan 24th. Register on https://ju.jobteaser.com


Arrangör: Career Center

Karriärsdag och magister/mastermässa

31 januari - 31 januari

10:00 - 13:00

Hälsohögskolan

<p>Under Karri&auml;rsdagen finns representanter f&ouml;r arbetsgivare inom offentliga verksamheter, f&ouml;retag och organisationer p&aring; plats.&nbsp;Dagen anordnas av H&auml;lsosektion (studerandef&ouml;reningen p&aring; skolan).</p><p>&nbsp;</p><p>Samtidigt&nbsp;p&aring;g&aring;r&nbsp;magister/masterm&auml;ssa&nbsp;d&auml;r studenter kan f&aring; information och inspiration om en akademisk karri&auml;r. Representanter f&ouml;r forskarskolan kommer tillsammans med programansvariga f&ouml;r utbildningar p&aring; avancerad niv&aring; finnas p&aring; plats&nbsp;i H&auml;lsoh&ouml;gskolans entr&eacute;.</p>
31 januari - 31 januari
10:00 - 13:00

Plats

Hälsohögskolan


Direktlänk

Karriärsdag och magister/mastermässa

Under Karriärsdagen finns representanter för arbetsgivare inom offentliga verksamheter, företag och organisationer på plats. Dagen anordnas av Hälsosektion (studerandeföreningen på skolan).

 

Samtidigt pågår magister/mastermässa där studenter kan få information och inspiration om en akademisk karriär. Representanter för forskarskolan kommer tillsammans med programansvariga för utbildningar på avancerad nivå finnas på plats i Hälsohögskolans entré.


Arrangör: Hälsohögskolan

Master Day

31 januari - 1 februari

10:00 - 14:00

JU

<p>Under tv&aring; dagar f&aring;r du m&ouml;jlighet att tr&auml;ffa l&auml;rare, studenter, studiev&auml;gledare och programansvariga p&aring; JU:s masterdagar med minim&auml;ssa i varje h&ouml;gskolas entr&eacute;. L&auml;s mer <a href="https://ju.se/student/aktuellt/nyhetsarkiv/2023-01-24-master-day.html">h&auml;r</a></p>
31 januari - 1 februari
10:00 - 14:00

Plats

JU


Direktlänk

Master Day

Under två dagar får du möjlighet att träffa lärare, studenter, studievägledare och programansvariga på JU:s masterdagar med minimässa i varje högskolas entré. Läs mer här


Arrangör: Jönköping University

Write a winning job application

31 januari - 31 januari

12:15 - 13:00

Hc113

<p>Information about CV &amp; Cover letters and how to adapt you applications depending on which position it is.&nbsp;</p><p>Tuesday January 31st&nbsp; 12.15-1 pm<br />Hc113, School of Education and Communication</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students that sign up before Jan 24th<a href="https://ju.jobteaser.com">https://ju.jobteaser.com</a></em></p>
31 januari - 31 januari
12:15 - 13:00

Plats

Hc113


Direktlänk

Write a winning job application

Information about CV & Cover letters and how to adapt you applications depending on which position it is. 

Tuesday January 31st  12.15-1 pm
Hc113, School of Education and Communication

Lunch is offered for pre-registered students that sign up before Jan 24thhttps://ju.jobteaser.com


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics

Write a winning job application

31 januari - 31 januari

12:15 - 13:00

Hc113

<p>Information about CV &amp; Cover letters and how to adapt you applications depending on which position it is.&nbsp;</p><p>Tuesday January 31st&nbsp; 12.15-1 pm</p><p>Hc113, School of Education and Communication</p><p><em>Lunch is offered for pre-registered students that sign up before Jan 24th. Register at <a href="https://ju.jobteaser.com">https://ju.jobteaser.com</a></em></p>
31 januari - 31 januari
12:15 - 13:00

Plats

Hc113


Direktlänk

Write a winning job application

Information about CV & Cover letters and how to adapt you applications depending on which position it is. 

Tuesday January 31st  12.15-1 pm

Hc113, School of Education and Communication

Lunch is offered for pre-registered students that sign up before Jan 24th. Register at https://ju.jobteaser.com


Arrangör: Career Center