December

Offentlig föreläsning - De stora skillnaderna finns i de små? Att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5-8 år.

5 December 2019 - 5 December 2020

18:30 - 19:30

HLK - Hc113

5 december 2019 - 5 december 2019
18:30 - 19:30

Plats

HLK - Hc113


Offentlig föreläsning - De stora skillnaderna finns i de små? Att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5-8 år.

Anna-Lena Ekdahl, doktorand i didaktik föreläser på ämnet: De stora skillnaderna finns i de små – att synliggöra matematiska idéer i undervisningen om tal i åldrarna 5–8 år

I två olika praktiknära forskningsprojekt har lärare i Sydafrika respektive Sverige arbetat med forskare i syfte att utveckla sin undervisning om de första naturliga talen. Anna-Lena Ekdahl, som är i avslutningsskedet av sina doktorandstudier, ger i föreläsningen exempel på hur till synes enkla undervisningsaktiviteter har potential att erbjuda viktiga matematiska idéer, som är av stor pedagogisk betydelse för förskolebarns och yngre elevers lärande. I föreläsningen diskuteras även skillnader som identifierats i lärares undervisning och vilken betydelse dessa skillnader kan ha för förskolebarns och elevers lärandemöjligheter i såväl en sydafrikansk kontext som i en svensk kontext.

Den 5 december kl. 18.30 på HLK i sal Hc113 (entréplan) Fri entré!

Högskolan för lärande och kommunikation, Gjuterigatan 5, Jönköping.

Föreläsningarna pågår cirka en timme och kan även ses live via ju.se/offentliga

Offentliga föreläsningar är ett samarbete mellan Jönköping University och FolkuniversitetetArrangör: Jönköping University