Git Blomberg

Lecturer in Education (Special Education)
Department of Education , School of Education and Communication

Article

Blomberg, G. (2023). En likvärdig förskola – vad är det? Förskoleforum. More information
Blomberg, G. (2022). Vårdnadshavare – en tillgång i förskolan Forskoleforum. More information
Blomberg, G., Sjöman, M. (2022). Kunskap om NPF viktigt för utbildningen i förskolan Förskoleforum. More information

Book chapter

Blomberg, G. (2023). Kartläggning, analys och dokumentation i förskolan. In: Förskolan som lärandemiljö (pp. 211 -225). Lund: Studentlitteratur AB More information
Blomberg, G. (2023). Förskolans samarbete med vårdnadshavare. In: Förskolan som lärandemiljö (pp. 195 -209). Lund: Studentlitteratur AB More information

Conference paper

Blomberg, G. (2023). Att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola. Offentliga föreläsningar, Jönköping University, 30 mars 2023. More information
Blomberg, G. (2022). Att skapa förutsättningar för alla och varje barn i förskolan. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Blomberg, G. (2019). Children in need of special support in preschool. NERA 2019,6-8 March 2019, Uppsala, Sweden. More information
Blomberg, G. (2018). Att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolan. "Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan”, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 13 november 2018, Jönköping. More information

Licentiate thesis

Blomberg, G. (2022). Förskolans utbildning utifrån barns rätt till stöd (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information