Cecilia Rosenbaum

Cecilia Rosenbaum has a licentiate philosophy in didactics and is an affiliated researcher at the School of Education and Communication.

Her research interests are in reading comprehension and literature didactics. Cecilia has participated in the graduate school Learning study and her licentiate thesis is called With inferential knowledge in focus.

At present, Cecilia is active as principal and has worked as a middle school teacher for 25 years.

Article

Rosenbaum, C., Svensson, A., Söderberg, E. (2022). En väv av förståelse: Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning Forskning om undervisning och lärande, 10(1), 119-139. More information
Rosenbaum, C., Runesson Kempe, U., Svensson, A. (2021). Rikta blicken mot texten Forskning om undervisning och lärande, 9(1), 31-49. More information

Conference paper

Rosenbaum, C. (2019). Med den skönlitterära huvudpersonen i blickfånget: En studie om mellanstadieelevers inferensläsning av skönlitterära texter. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 7-9. mai 2019, Stavanger, Norge. More information
Rosenbaum, C. (2017). Det står ju inte i texten!. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy, 9-11 maj, Trondheim, Norge. More information
Rosenbaum, C. (2017). Det står faktiskt i texten!. Litteraturdidaktisk konferens - Litteraturstudiers betydelse för språkutbildning: litteraturdidaktiska perspektiv för ungdomsskola och högskola, 6-7 oktober, Jönköping, Sverige. More information
Rosenbaum, C., Karlerus, S., Leander, L. (2017). You Can Find It in the Text!. The World Association of Lesson Study (WALS), International Conference, 24-27 November 2017, Nagoya University, Japan. More information

Licentiate thesis

Rosenbaum, C. (2019). Med inferenskunnande i fokus: En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information