Karin Renblad

Assistant Professor of Education
Department of Education , School of Education and Communication
Associate Professor of Education

Contact

Room
Hb223
Telephone
Schedule
Change your information

Article

Brodin, J., Renblad, K. (2020). Improvement of preschool children’s speech and language skills Early Child Development and Care, 190(14), 2205-2213. More information
Brodin, J., Hollerer, L., Renblad, K., Stancheva-Popkostadinova, V. (2015). Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries Early Child Development and Care, 185(6), 968-981. More information
Brodin, J., Renblad, K. (2015). Early Childhood Educators' Perspectives of the Swedish National Curriculum for Preschool and Quality Work Early Childhood Education Journal, 43(5), 347-355 New York: Springer Science+Business Media B.V. . More information
Brodin, J., Renblad, K. (2014). Does the quality in preschool affect children's health and wellbeing? International Journal of Child and Adolescent Health, 7(1), 71-78 New York: Nova Science Publishers, Inc. . More information
Renblad, K., Brodin, J. (2014). Behövs specialpedagoger i förskolan? Socialmedicinsk Tidskrift, 91(4), 384-390. More information
Brodin, J., Renblad, K. (2014). Reflections on the Revised National Curriculum for Preschool in Sweden – interviews with the heads Early Child Development and Care, 184(2), 306-321. More information
Renblad, K., Brodin, J. (2013). Låt oss läsa en bok: ett språkutvecklingsprojekt i förskolan i Habo kommun Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, 38(2), 8-11 Linköping: Scira . More information
Renblad, K., Brodin, J. (2012). Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande: Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan Socialmedicinsk Tidskrift, 89(4-5), 416-424. More information

Book

Brodin, J., Renblad, K. (2015). Perspektiv på kvalitet i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB More information

Book chapter

Renblad, K., Brodin, J. (2016). Children’s health and wellbeing. In: Children and childhood: Some international aspects (pp. 147 -156). More information
Brodin, J., Renblad, K. (2015). How does the quality in preschool affect children's health and wellbeing?. In: Joav Merrick (Ed.), Child and Adolescent Health Yearbook 2014: Pediatrics, Child  and Afolescent health (pp. 83 -93). New York: Nova Science Publishers, Inc. More information
Renblad, K., Brodin, J. (2012). Preschool heads and staff members' opinions of the Swedish national curriculum for preschool in Sweden. In: Collection of Articles of the Second Annual International Scientific Conference EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION. Moscow, 2012. ISSN 2308-6408. [CD] Moscow: Ministry of Science and Education More information
Henning, C., Renblad, K. (2009). An Agenda for Social Cohesion. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology (pp. 13 -16). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University More information
Renblad, K., Henning, C. (2009). Empowerment to Strengthen Social Cohesion and Democracy. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology (pp. 213 -217). Jönköping: Hälsohögskolan More information
Renblad, K., Henning, C., Jegermalm, M. (2009). Future Workshop as a Method for Societally motivated Research and Social Planning. In: Cecilia Henning & Karin Renblad (Ed.), Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology (pp. 185 -211). Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University More information

Conference paper

Renblad, K., Öhman, C., Ärlig, U., Angshed, C. (2021). Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande - ett lokalt och nationellt utvecklings/förbättringsområde. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Brodin, J., Renblad, K. (2014). Communication support in preschool by reading aloud: Factors influencing student's reading skills (Thematic session). Szeged, Ungern: Gold Press Nyomda kft, CEA 2014: 12th Conference on Educational Assessment, May 1-3, 2014, Szeged, Hungary. More information
Renblad, K., Brodin, J. (2014). En förskola på vetenskaplig grund: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. En skola på vetenskaplig grund. More information
Renblad, K., Brodin, J. (2013). Let's read a book!Reading aloud in preschool to support children's language development: An evaluation of a development project in a Swedish municipality. The 18th European Conference on Reading, Swedish Council of International Reading (SCIRA), August 6-9th, 2013 at Jönköping University, Sweden. More information
Renblad, K., Thörnberg, M., Hellberg, C., Brodin, J. (2013). Research circle on children's learning with focus on language development in preschool. the 18th European Conference on Reading, Swedish Council of International Reading Association (SCIRA), August 6-9th, 2013, Jönköping University, Sweden. More information
Renblad, K., Brodin, J. (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan: Ett treårigt samverkansprojekt mellan HLK och Habo Barn- och utbildningsförvaltning(2011-2014). Skolnära forskning, Jönköping den 8 februari 2013. More information
Renblad, K., Brodin, J. (2012). Preschool Heads and staff members' opinions of the Swedish National Curriculum for Preschool in Sweden. Moscow, Russia The second Annual International Scientific Conference Early Education Care and Education, The Public Chamber of Russia, Moscow, 6-7 December 2012. More information

Other publications

Renblad, K., Brodin, J. (2013). Varför behövs specialpedagoger i förskolan?. Stockholm More information
Brodin, J., Renblad, K. (2013). Implementation of a revised Swedish national curriculum for preschool: Preschool staff's views on the urriculum and quality work. More information

Collections

(2009). Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology. Jönköping: School of Health Sciences More information

Report

Renblad, K., Henning, C., Jegermalm, M. (2009). Framtidsverkstad som metod inom social planering och samhällsmotiverad forskning: Hur skapar vi ett åldrandevänligt samhälle?. Jönköping: Luppen kunskapscentrum More information