Stina Skillermark

Assistant Professor of Swedish (Literature Didactics)
Department of Language, Aesthetic Learning and Literature , School of Education and Communication

Book chapter

Skillermark, S., Johansson, M. (2023). Äldre texter i det moderna klassrummet: Om bilder som möjliggörare i litteraturundervisningen. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 125 -156). Lund: Studentlitteratur AB More information

Conference paper

Skillermark, S., Svensson, A. (2024). Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid. Lund: Lunds universitet, Femtonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Lund 23-24 november 2022. More information
Svensson, A., Skillermark, S. (2023). Litteraturdidaktik i samtiden – För framtiden. ”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023. More information
Skillermark, S., Svensson, A. (2022). Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Skillermark, S., Johansson, M. (2021). Bildens roll i elevers meningsskapande om äldre litterära texter. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information
Johansson, M., Skillermark, S. (2021). Bildens roll i elevers meningsskapande om äldre litterära texter. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information