Stina Skillermark

Universitetslektor i svenska inriktning litteraturdidaktik
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Stina Skillermarks forskningsintressen rör framförallt litteraturhistoria och äldre litterära texter i svenskundervisningen. I sin forskning undersöker Stina bland annat om och i så fall hur bilden kan möjliggöra och underlätta mötet mellan dagens unga läsare och äldre litterära texter. Exempelvis studerar Stina elevers meningsskapande om bildsatta äldre litterära texter samt undersöker äldre litterära texter adapterade till serieformat  och deras eventuella didaktiska potential. 

Stina disputerade hösten 2020 vid Linköpings universitet. Avhandlingen Nya perspektiv på litteraturhistoria. Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg från 1960-2012 lyfter bland annat fram hur det litteraturhistoriska ämnesinnehållet förändras över tid i programmen. 

Stina har en mångårig bakgrund som gymnasielärare i svenska och tyska. Hennes nuvarande undervisning är framförallt på  ämneslärarprogrammet i svenska. 

Antologibidrag

Skillermark, S., Johansson, M. (2023). Äldre texter i det moderna klassrummet: Om bilder som möjliggörare i litteraturundervisningen. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 125 -156). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Svensson, A., Skillermark, S. (2023). Litteraturdidaktik i samtiden – För framtiden. ”Litteraturdidaktik i framtiden och framtiden i litteraturen", Litteraturdidaktisk nätverkskonferens, Växjö, 18–20 oktober 2023. More information
Skillermark, S., Svensson, A. (2022). Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, 9 november 2022. More information
Skillermark, S., Johansson, M. (2021). Bildens roll i elevers meningsskapande om äldre litterära texter. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information
Johansson, M., Skillermark, S. (2021). Bildens roll i elevers meningsskapande om äldre litterära texter. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information