Roger Sandberg

Lecturer Law
Department of Social work , School of Health and Welfare
Master of Commercial and Tax Law
Programansvarig uppdragsutbildningar i socialt arbete och juridik
Programansvarig studentärende på socionomprogammet