Roger Sandberg

Universitetsadjunkt rättsvetenskap
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Magister i affärsrätt
Programansvarig uppdragsutbildningar i socialt arbete och juridik
Programansvarig studentärende på socionomprogammet

Roger Sandberg, adjunkt i juridik i offentlig förvaltning, undervisar i juridiska kurser inom socionomprogrammet på HHJ men även på andra avdelningar inom JU. Hans intresseområden är grundläggande civilrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och individens lika värde.