Roger Sandberg

Universitetsadjunkt rättsvetenskap

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Magister i affärsrätt


Kontakt

Rum
Gc420
Telefon
+46 36-10 1214
Signatur/Kortnamn
SARO
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Roger Sandberg, adjunkt i juridik i offentlig förvaltning, undervisar i juridiska kurser inom socionomprogrammet på HHJ men även på andra avdelningar inom JU. Hans intresseområden är grundläggande civilrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och individens lika värde.