Publications

  • Møllerhøj, J., Stølan, L., Erdner, A., Hedberg, B., Stahl, K., Riise, J. ... Rise, M. (2019). "I live, I don’t work, but I live a very normal life" - A qualitative interview study of Scandinavian user experiences of schizophrenia, antipsychotic medication, and personal recovery processes. Perspectives in psychiatric care More information
  • Areskoug Josefsson, K. (2019). Konsten att veta om frågan ger svaret på frågan [bloggpost]. More information
  • Gerbild, H., Areskoug Josefsson, K. (2019). Motion forbedrer din rejsningsevne. (pp. 49-49). More information
  • Wijma, B., Persson, A., Ockander, M., Brüggemann, J. (2019). Upprepad utsatthet - bakgrund av övergrepp hos kvinnor och män och risken att uppleva kränkningar i vården. Socialmedicinsk Tidskrift 96(4), 499-518 More information
  • Lunde, H., Areskoug Josefsson, K. (2019). Interprofessional education in sexual health, VSEX7100 encourages individualized professional development for staff in schools, health and social care. More information

All hits from DiVA (829)

Content updated 2016-12-05

Content updated 2015-08-14
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information