Tidskriftsartikel

Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle

Tidskriftsartikel

Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle

TidskriftsartikelPeer Review

How literary studies legitimise the engagement with literature in English

Tidskriftsartikel

Introduction : On Literature Education

TidskriftsartikelPeer Review

Why study literature in English? A syllabus review of Swedish primary teacher education

TidskriftsartikelPeer Review

Att göra sin röst hörd – en didaktiskt orienterad bilder-boksanalys av Naturen och Mitt bottenliv – av en ensam axolotl

Tidskriftsartikel

Hästboken : En älskad men bortglömd genre

TidskriftsartikelPeer Review

On the interactional challenges of revealing summative assessments : Collaborative scoring talk among teachers and students in Swedish national tests

TidskriftsartikelPeer Review

Social Excursions During the In-between Spaces of Lessons : Students’ Smartphone Use in the Upper Secondary School Classroom

TidskriftsartikelPeer Review

Rikta blicken mot texten

Länk till sökning i SwePub

BokkapitelPeer Review

Litteraturen som mätbarhetens motvikt

Doktorsavhandling

Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

Bokkapitel

Svenska som mål och hinder : enspråkiga normer i flerspråkiga undervisningspraktiker

Bokkapitel

Litteraturundervisning i mätbarhetens tidevarv

BokkapitelPeer Review

Easy readers in Swedish classrooms : textbooks or literature?

Samlingsverk (redaktör)Peer Review

Utbildning & Lärande 2021:2 : Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle

Doktorsavhandling

Fiktion genom två medier : En studie om gymnasieelevers menings-skapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film

Licenciatavhandling

Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

BokkapitelPeer Review

Skönlitteratur som inbjudan, eller vad vill skönlitteratur oss?

Samlingsverk (redaktör)

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur

Länk till sökning i SwePub

Konferensbidrag

Höra efter : Utbildningsfilosofiska perspektiv på litteraturläsning

KonferensbidragPeer Review

”Jag hade velat att det skulle hända nånting!” – ett lärararbetslag om tio minuters läsning varje lektion

Konferensbidrag

Vad händer nu då? – Att nyttiggöra litteraturdidaktisk forskning i och utanför gymnasieskolan

Konferensbidrag

”Vi pratar bara lite om porr” : sociosemiotisk analys av Gro Dahles Sesam Sesam 

KonferensbidragPeer Review

Lärarutbildares känslor om och erfarenheter av litteraturundervisning och litteraturdidaktik

KonferensbidragPeer Review

Läsengagemang vid fiktionsläsning : några svensklärares erfarenheter

KonferensbidragPeer Review

Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter : Reading engagement when fiction reading: experiences from some teachers in Swedish

Konferensbidrag

Interpretative reading of fiction : A joint teacher-researcher study

KonferensbidragPeer Review

”Läsa, skriva, känna – fanfiction som pedagogisk resurs”

Konferensbidrag

Från en till flera tolkningar : Symposium om tolkning av skönlitterär text

Länk till sökning i SwePub